Vuoden 2022 muutokset työnantajan Kela-asioinnissa

Vuonna 2022 voimaan astuu perhevapaauudistus, joka muuttaa vanhempainvapaiden kestoa, ajoitusta ja jakautumista vanhempien kesken. Sairausvakuutusmaksuihin ja työeläkevakuutusmaksuihin tulee muutoksia.

Perhevapaata koskeva lakiuudistus hyväksyttiin eduskunnassa 8.12.2021. Uudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uusi järjestelmä koskee perheitä, joiden lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Tätä aiemmin syntyvien lasten kohdalla sovelletaan vanhaa lainsäädäntöä.

Kela järjestää tammikuussa 2022 työnantajaraateja, joihin on kutsuttu työnantajien edustajia. Raadeissa keskustellaan perhevapaauudistuksen vaikutuksista työpaikoilla.

Helmikuussa 2022 Kela järjestää verkkoseminaarin, jossa perhevapaauudistusta käsitellään työnantajien näkökulmasta. Kutsu ja ilmoittautumislinkki julkaistaan tammikuussa kela.fi-sivuilla.

Lue lisää perhevapaauudistuksesta kela.fi-sivuilta

Työfysioterapeuteista tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä

Työterveyshuoltolaki muuttuu vuoden 2022 alussa siten, että työfysioterapeuteista tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Nyt työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon asiantuntijoita, ja työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat olleet vain työterveyslääkärit ja -hoitajat.

Kela uudistaa työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet vastaamaan muutosta.

Lue lisää tiedotteesta

Työterveyshuollon korvausmäärät vahvistettu

Kela on vahvistanut työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät työnantajille vuodelle 2021 ja yrittäjille vuodelle 2022. Enimmäismäärät on vahvistettu viimeksi vuonna 2017. Työnantaja hakee korvauksen jälkikäteen tilikausittain.

Lue lisää:

Yrittäjän itselleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrä

Työnantajan työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrä

Koronarokotuksen korvaukseen työnantajalle tulossa korotus?

Hallitus esittää, että koronarokotustoimenpiteestä työnantajalle maksettava korvaus nostetaan 10 eurosta 16 euroon. Sairausvakuutuslain muutoksen tarkoituksena on helpottaa työnantajien mahdollisuutta tarjota rokotuksia työterveyshuollossa.

Hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä.

Lue lisää STM:n tiedotteesta 22.12.2021

Sairausvakuutusmaksuihin muutos

Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit muuttuvat. Vuonna 2022 työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 %. Maksu on 0,19 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2021.

Työeläkemaksuihin korotus

Vuonna 2022 työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 17,4 %. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje kompensoidaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025. Vuonna 2022 keskimääräistä työnantajan maksua korotetaan siten 0,45 prosenttiyksikköä.

Työnantajien palvelut

Useimmat työnantajien kela-asiat voi hoitaa verkossa. Työnantajien asiointipalvelujen käyttöön tarvitaan Suomi.fi-asiointivaltuudet ja -tunnistusväline.

Lue lisää Kelan asiointipalveluista työnantajille.