Simulointi: Suomen lääkeostojen taksajärjestelmä potilaalle kallis

Suomen lääkeostojen taksajärjestelmä on potilaalle kallein, kun sitä vertaa Ruotsin, Norjan ja Tanskan järjestelmiin. Tulokset selvisivät lääkekorvausjärjestelmän simulaatiossa.

STM julkaisi 27.1.2020 esiselvityksen lääkehuollon kokonaiskustannuksista ja apteekkitaloudesta. Selvitys tehtiin THL:n, Fimean ja Kelan tutkimuksen yhteistyönä. Kelan tutkimus toteutti sitä varten korvausjärjestelmää ja korvattavaa myyntiä koskevat simuloinnit. Simuloinneissa arvioitiin Ruotsin, Norjan ja Tanskan taksajärjestelmien vaikutuksia sairausvakuutuksesta korvattavien lääkkeiden kustannuksiin yhteiskunnan ja potilaan näkökulmista.

Simuloinneissa lääkkeiden vähittäismyyntihinnat laskettiin uudelleen käyttäen kussakin maassa käytössä olevaa taksajärjestelmää ja reseptilääkkeiden arvonlisäveroa.

Simuloinnit osoittivat, että korvattujen lääkeostojen vähittäismyyntihintaiset kustannukset olisivat Ruotsin, Norjan ja Tanskan taksajärjestelmissä 68–392 miljoonaa euroa Suomen taksajärjestelmän mukaisia kustannuksia pienemmät. Kun simuloinnissa käytetään kunkin maan taksajärjestelmää, mutta Suomen 10 prosentin arvonlisäveroa, ovat simuloidut kokonaiskustannukset 222–323 miljoonaa euroa pienemmät kuin Suomen taksajärjestelmän mukaiset kustannukset.

Myös potilaiden vuotuiset omavastuut jäävät Suomen omavastuita pienemmiksi muiden maiden taksajärjestelmää käytettäessä.

Lue lisää Kelan Tutkimusblogista.