Katso-tunnistautuminen jatkuu etuustietopalvelu Kelmussa ja maksuvaatimuspalvelu eMavassa syyskuuhun asti

Vahvan tunnistuksen käyttöönotto Kelmussa ja eMavassa siirtyy poikkeusolojen tuottamien haasteiden vuoksi. Uusi käyttöönottopäivä on 26.9.2020. Tämän jälkeen Katso-tunnisteella ei enää pääse näihin asiointipalveluihin, vaan niihin tunnistaudutaan vahvan tunnistamisen välinein.

Suurimpaan osaan Kelan asiointipalveluista kirjaudutaan jo Suomi.fi-tunnistuksella, jossa tunnistautuminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen välineillä. Vahvan tunnistautumisen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Kelmuun ja eMavaan kirjaudutaan edelleen kuitenkin Katso-tunnisteella 26.9. asti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöjen pitää antaa uusille työntekijöilleen valtuudet Katso-palvelussa 26.9. asti.  Sen lisäksi kaikille työntekijöille tulee antaa Suomi.fi-valtuudet sen jälkeen, kun kunta pääsee käyttämään Suomi.fi-valtuudet-palvelua. Tämä tulee mahdolliseksi kesäkuussa, kun Suomi.fin virkailija-avusteinen valtuutuspalvelu eli virkailijavaltuuttamispalvelu avataan. Kaikki yhteisöt ja kunnat tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet viimeistään vuoden vaihteessa.

Hanki vahvan tunnistautumisen välineet

Vaikka Kelmun ja eMavan osalta tunnistautumisen muutos siirtyy syyskuulle, kaikkien yhteisöjen tulee käynnistää prosessit vahvan tunnistautumisen välineiden hankkimiseksi. Jos vahvaa tunnistusvälinettä ei jo ennestään ole, se on hankittava, jotta jatkossakin voi asioida Kelan asiointipalvelussa.

Jos yhteisön puolesta asioiva henkilö ei halua käyttää omia pankkitunnuksia, mobiilivarmenteen hankkiminen työpuhelimen SIM-korttiin voi olla vaihtoehto. Lue lisää mobiilivarmenteesta osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Kelan asiointipalveluihin voi tunnistautua myös varmennekortilla. Varmennekortti on joko kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi, organisaatiokortit myöntää Digi- ja väestötietovirasto. Lue lisää varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sivulta.

Virkailija-avusteinen valtuuttaminen on käytössä kesäkuussa

Kaikki valtuutuksia käyttävät eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi kunnat, valtion virastot, seurakunnat, säätiöt, useamman nimenkirjoittajan yhdistykset sekä ulkomaiset yritykset.

Suomi.fin Valtuudet-palvelun virkailijatoiminnot otetaan käyttöön kesäkuussa. Näiden uusien toimintojen avulla myös edellä luetellut tahot voivat hakea nimeämilleen vastuuhenkilöille oikeuksia valtuuksien hallintaan. Valtuutusoikeudet korvaavat Katso-palvelussa olevan Katso-pääkäyttäjäroolin. Yhteisöjen kannattaa valmistautua alkavaan virkailija-avusteiseen valtuuttamiseen jo ennakkoon.

Yritys tai yhteisö hakee valtuutusoikeuksia valtuushakemuksella

Kunnat ja muut julkiset toimijat voivat alkaa toimittaa valtuutusoikeuden rekisteröintihakemuksia kesäkuusta alkaen. Rekisteröintihakemus tehdään ensisijaisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa. Verkossa hakeminen sujuu nopeasti, ja hakemus on perillä heti. Hakemuksen voi lähettää myös postitse. Valtuus astuu voimaan, kun virkailija on sen rekisteröinyt.

Valtuushakemuksessa yhteisö yksilöi valtuuttajan ja valtuutetun tiedot sekä annettavan valtuuden laajuuden. Valtuushakemuksen allekirjoittaa valtuuttaja itse tai valtuuttajan laillinen edustaja. Valtuuttajasta riippuen allekirjoitusoikeus osoitetaan yhdellä tai useammalla valtuushakemukseen liitettävällä asiakirjalla.

Kelan asiointipalvelujen palvelukohtaiset valtuusasiat

Lue lisää