Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto 2021

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Lain tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti sekä parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n tuottamat palvelut laajenevat 1.1.2021 koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita.  Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle, ja Kela kerää jatkossa terveydenhoitomaksun. YTHS on lakisääteinen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluntuottaja.

Infograafi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon prosessista 2021. Kuva aukeaa suurempana klikkaamaalla.

Muut toimijat opiskeluterveydenhuollon uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon yleisestä seurannasta, ohjauksesta ja kehittämisestä.
Valvira valvoo YTHS:n ja sen alihankkijoiden toiminnan lainmukaisuutta.

Muutokset 1.1.2021 alkaen

Muutokset 1.1.2021 alkaen
Tilanne 31.12.2020 saakka Tilanne 1.1.2021 alkaen
YTHS:n tuottamien opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluvat yliopisto-opiskelijat (noin 125 000 opiskelijaa). YTHS:n tuottamien opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluvat läsnä olevaksi ilmoittautuneet alempaa tai ylempää tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat (yhteensä noin 250 000 opiskelijaa).
Kunnat vastaavat ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta, ja YTHS vastaa yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta.     Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon. YTHS on opiskeluterveydenhuollon valtakunnallinen palveluntuottaja.
YTHS tuottaa perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen lisäksi joitakin erikoislääkäripalveluja sekä huolehtii opiskelijoiden ja opiskeluyhteisöjen terveyden edistämisestä. YTHS tuottaa perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä huolehtii opiskelijoiden ja opiskeluyhteisöjen terveyden edistämisestä. Erikoislääkäripalveluna YTHS tuottaa ne psykiatripalvelut, joita psykoterapiaan ohjaaminen edellyttää.
YTHS:n rahoitus perustuu yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, käyntimaksuihin, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen sekä yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen.     YTHS:n rahoitus perustuu korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuihin (23 %)  ja valtion rahoitukseen (77 %).
Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoitomaksu on pakollinen, ja ylioppilaskunnat keräävät sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on pakollinen veroluonteinen maksu, ja palvelujen piiriin kuuluvat korkeakouluopiskelijat maksavat sen Kelalle.

Terveydenhoitomaksu maksetaan kerran lukuvuodessa. Terveydenhoitomaksu maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudelta.
YTHS perii opiskelijalta käyntimaksun erikoislääkärikäynneistä ja hammashoidosta sekä maksun peruuttamattomasta ajasta. YTHS perii opiskelijalta maksun vain peruuttamattomasta ajasta.
Kela maksaa YTHS:lle korvausta kuukausittain. Kela maksaa YTHS:lle korvausta neljä kertaa vuodessa.
Kelalla on tarkastusoikeus. Kelalla on ohjaus- ja valvontavastuu. Kela seuraa, tarkastaa ja arvioi YTHS:n toimintaa. Kela hyväksyy opiskeluterveydenhuollon palveluverkon YTHS:n tekemän ehdotuksen pohjalta.

 

Lue lisää