Kela korvaa edelleen yksityisen terveydenhuollon kustannuksia, vaikka valinnanvapauskokeilu päättyy

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilu päättyy tänä syksynä. Kokeilun päättymisen jälkeen asiakkaat voivat edelleen jatkaa yksityisen terveydenhuollon asiakkaina ja saada korvausta sairaanhoitokustannuksista.

Sosiaali-ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja koordinoima valinnanvapauskokeilu käynnistyi vuonna 2017. Kokeilussa sosiaali-ja terveyspalvelujen valinnanvapautta kokeiltiin palvelusetelin avulla kymmenellä alueella. Palveluseteli on toiminut vaihtoehtona kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Valinnanvapauskokeilussa asiakkaat ovat valinneet yksityisen terveyspalvelun tuottajan kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Valinnanvapauskokeilut eri alueilla päättyvät lokakuun loppuun mennessä.

Vaikka valinnanvapauskokeilu päättyy, asiakkaat voivat edelleen jatkaa yksityisen terveydenhuollon asiakkaina. Kela korvaa sairausvakuutuslain mukaisena korvauksena osan yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Korvaus maksetaan tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista. Jos palvelun tuottaja on sopinut Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä, voidaan korvaus vähentää Kela-korttia näyttämällä jo maksun yhteydessä hoitopaikassa. Jos palvelujen tuottaja ei ole tehnyt suorakorvaussopimusta, asiakas hakee korvauksen itse Kelasta.

Sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen perusteella Kela vahvistaa korvaustaksat. Taksoissa olevat toimenpiteiden ja tutkimusten nimikkeet ja koodit ovat pääosin valtakunnallisista luokituksista ja nimikkeistöistä, joita ylläpitää Terveyden-ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Suomen Kuntaliitto. Kela julkaisee korvaustaksat kerran vuodessa.

Korvaustaksa esimerkiksi erikoislääkärin vastaanotosta (0101A-0101E) on 10,50–27 euroa, hammaslääkärin suorittamasta suun perustutkimuksesta 15,50 euroa ja paikkaushoidoista 9–19,00 euroa.

Vuonna 2018 Kela korvasi yksityisiä lääkäripalveluita sekä tutkimusta ja hoitoa noin 145 miljoonalla eurolla.

Lue lisää