Tutkimus: Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä

Kelan lääkäreille lähettämä henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille. Uusien potilaiden käytettävissä olevien lääkkeiden määrän vähentäminen voi olla yksi mahdollinen tapa ennaltaehkäistä opioidien haitallista käyttöä.

Kela lähetti 27.5.2017 henkilökohtaisella kirjeellä palautetta 4 549 lääkärille ja hammaslääkärille parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen määräämisestä uusille potilaille. Kirjeen tavoitteena oli kiinnittää lääkärien huomiota lääkemääräämiskäytäntöihin ja pienentää uusille potilaille ensimmäisellä kerralla määrättävän lääkkeen määrää.

– Tutkimuksen tulosten mukaan Kelan lääkäreille lähettämä henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille. Keskimääräinen pakkauskoko pieneni 12,5 prosenttia, ja suurten, yli 100 tabletin pakkausten, määrääminen väheni 37,5 prosenttia, jatko-opiskelija Iiro Ahomäki Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Havaitut vaikutukset olivat suurempia sellaisten lääkärien joukossa, jotka olivat määränneet suuria pakkauksia toistuvasti. Vastaavia vaikutuksia ei havaittu tarkasteltaessa muita lääkärien määrämiä opioideja. Siitä, että potilas olisi saanut toisen reseptin aikaisemmin tai toinen resepti olisi ollut keskimäärin suurempi kuin aikaisemmin, ei löytynyt todisteita.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan reseptiopioidien saatavuus on yksi vaikuttava tekijä yliannostuskuolemien taustalla.

– Erityisesti ensimmäisen opioidireseptin koon on havaittu olevan yhteydessä jatkuvaan opioidien käyttöön. Näin ollen uusien potilaiden käytettävissä olevien lääkkeiden määrän väheneminen voi olla yksi mahdollinen tapa välttää opioidien aiheuttamia terveyshaittoja sekä niihin liittyviä kustannuksia, tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Kelasta toteaa.

Näin tutkittiin

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan henkilökohtaisen informaatiokirjeen vaikutuksia lääkärien opioidien määräämiseen. Aineistona tutkimuksessa käytetään Kelan reseptirekisterin tietoja uusien (ei ostoja kolmen edellisen vuoden aikana) potilaiden tekemistä parasetamoli-kodeiini-, tramadoli- ja oksikodoniostoista vuosilta 2017 ja 2018. Tutkimuksessa verrataan kirjeen saaneiden lääkärien määräämillä lääkeresepteillä tehtyjä ostoja muiden kyseisiä lääkkeitä samaan aikaan määränneiden lääkärien potilaiden lääkeostoihin. Vertailemalla ryhmiä ennen ja jälkeen lääkemääräyspalautteen lähettämistä on mahdollista arvioida kirjeen vaikutuksia.

Kela on lähettänyt lääkäreille henkilökohtaista palautetta vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 2017 palaute kohdennettiin uudella tavalla tiettyyn tapaukseen. Suuren pakkauksen uudelle potilaalle määränneet lääkärit saivat palautteen henkilökohtaisena kirjeenä postissa. Sama informaatio julkaistiin samoihin aikoihin myös Suomen lääkärilehdessä ja Suomen hammaslääkärilehdessä. Käyttäytymismuutos näkyi kuitenkin selvästi vain henkilökohtaisen kirjeen saaneilla lääkäreillä.

Julkaisu:

Ahomäki Iiro, Pitkänen Visa, Soppi Aarni, Saastamoinen Leena. Impact of a physician-targeted letter on opioid prescribing. Journal of Health Economics. 2020.

Lisää tutkimuksesta Kelan Tutkimusblogissa.