Eläketulo- ja verotaulukko

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2021

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2021

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 665,29 172,30 837,59 - 837,59
100,00 643,41 94,18 837,59 - 837,59
200,00 593,41 44,18 837,59 - 837,59
274,82 556,00 6,77 837,59 - 837,59
300,00 543,41 - 843,41 - 843,41
400,00 493,41 - 893,41 - 893,41
417,48 484,66 - 902,14 - 902,14
500,00 443,41 - 943,41 - 940,86
750,00 318,41 - 1 068,41 36,90 1 031,51
1000,00 193,41 - 1 193,41 85,84 1 107,57
1230,62 78,12 - 1300,00 129,66 1 170,34
1250,00 68,41 - 1318,41 137,23 1 181,18
1373,29 6,79 - 1380,08 162,58 1 217,50
1500,00 - - 1500,00 211,88 1 288,12
1750,00 - - 1750,00 313,66 1 436,34
2000,00 - - 2000,00 410,19 1589,81,53

Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,02 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Parisuhteessa oleva* eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 593,97 243,62 837,59 - 837,59
100,00 572,09 165,50 837,59 - 837,59
200,00 522,09 115,50 837,59 - 837,59
274,82 484,68 78,09 837,59 - 837,59
300,00 472,09 65,50 837,59 - 837,59
400,00 422,09 15,50 837,59 - 837,59
417,48 413,34 6,77 837,59 - 837,59
500,00 372,09 - 872,09 - 872,09
750,00 247,09 - 997,09 9,37 987,72
1 000,00 122,09 - 1 122,09 57,63 1 064,46
1 230,62 6,80 - 1 237,42 103,93 1 133,49
1 250,00 - - 1 250,00 109,10 1 140,90
1 373,29 - - 1 373,29 159,79 1 213,50
1 500,00 - - 1 500,00 211,88 1 288,12
1 750,00 - - 1 750,00 313,66 1 436,34
2 000,00 - - 2 000,00 410,19 1 589,81

Oletukset: kunnallisveroprosentti 20,02 %, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020

Yksin asuva eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 662,86 171,66 834,52 - 834,52
100,00 640,86 93,66 834,52 - 834,52
200,00 590,86 43,66 834,52 - 834,52
273,83 553,94 6,75 834,52 - 834,52
300,00 540,86 - 840,86 - 840,86
400,00 490,86 - 890,86 - 890,86
415,98 482,86 - 898,84 - 898,84
500,00 440,86 - 940,86 - 940,86
750,00 315,86 - 1 065,86 39,03 1 026,83
1 000,00 190,86 - 1 190,86 87,79 1 103,07
1 226,12 77,82 - 1 303,94 134,18 1 169,76
1 250,00 65,86 - 1 315,86 139,07 1 176,79
1 368,20 6,78 - 1 374,98 163,32 1 1211,66
1 500,00 - - 1500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2000,00 412,47 1 587,53

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Parisuhteessa oleva* eläkkeensaaja e/kk
Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke Vero Nettoeläke
- 591,79 242,73 834,52 - 834,52
100,00 569,79 164,73 834,52 - 834,52
200,00 519,79 114,73 834,52 - 834,52
273,83 482,87 77,82 834,52 - 834,52
300,00 469,79 64,73 834,52 - 834,52
400,00 419,79 14,73 834,52 - 834,52
500,00 369,79 - 869,79 - 869,79
750,00 244,79 - 994,79 11,66 983,13
1 000,00 119,79 - 1 19,79 59,81 1 059,98
1 226,12 6,75 - 1 232,87 105,03 1 127,84
1 250,00 - - 1 250,00 112,05 1 137,95
1 368,20 - - 1 368,20 160,54 1 207,66
1 500,00 - - 1500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2000,00 412,47 1 587,53

Oletukset: kunnallisveroprosentti 19,91, kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde