Hallitus 2020-2022

Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen 3 vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa on 10 jäsentä. Hallitus johtaa ja kehittää Kelan toimintaa. Kelan henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Puheenjohtaja


Vertti Kiukas

pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen
rikoskomisario, Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Hallituksen jäsenet


Tuija Brax

pääsihteeri, Suomen Sydänliitto ry


Leila Lehtinen
johtaja, Matkahuolto Oy


Juha Rehula

Sosionomi


Saana Siekkinen
työelämäasioiden johtaja, SAK


Timo Sipilä
johtaja, MTK


Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry

 

Heli Backman
osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Tommi Toivola
johtaja, lainsäädäntö ja hallinto, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Sihteeri


Heli Korhola

strategiajohtaja, Kela

Kelan henkilöstön edustaja


Tuija Sarlin
puheenjohtaja, Kelan toimihenkilöt ry