Johtoryhmä

Kelan johtoryhmä käsittelee hallitukselle esiteltävät asiat ja vastaa siitä, että Kelan strategiaa toteutetaan hallituksen linjausten ja päätösten mukaisesti.

Puheenjohtaja

Outi Antila, pääjohtaja

Pääjohtaja vastaa Kelan strategisesta johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi pääjohtaja vastaa asioiden esittelystä Kelan hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta. Hän myös valmistelee Kelan työjärjestyksen. Työjärjestyksestä päättää Kelan hallitus.

Johdon tukiyksikkö, viestintäyksikkö ja Kelan sisäinen tarkastus toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

Varapuheenjohtajat

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja, pääjohtajan sijainen

Etuus- ja asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut toimivat Mäki-Lohiluoman alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Nina Nissilä, johtaja

IT-palvelut ja Yhteiset palvelut toimivat Nissilän alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Johtoryhmän jäsenet

Petteri Taponen, asiakkuusjohtajan sijainen 31.7.2020 saakka

Anne Neimala, etuusjohtaja

Sari Hänninen, yhteisten palveluiden johtaja

Jukka Melanen, IT -palvelujen johtaja

Pipsa Lotta Marjamäki, viestintäjohtaja

Marina Lindgren, tietopalvelujen yksikön johtaja

Sihteeri ja johtoryhmän jäsen

Heli Korhola, johdon tukiyksikön johtaja

Henkilöstön edustaja jäsen

Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies