Tutkimusjulkaisujen toimituskunta

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunta kehittää ja ohjaa Kelan tieteellistä julkaisutoimintaa ja edistää Kelan tutkimusjulkaisujen tunnettuutta. Se ottaa kantaa julkaisutoiminnan yleisiin linjoihin, esimerkiksi tieteellisten sarjojen uudistamiseen.

Toimituskunta perehtyy julkaistavaksi tarjottuihin käsikirjoituksiin ja osallistuu niiden vertaisarvioinnin järjestämiseen.

Kelan tutkimusjulkaisujen päätoimittaja on johtava tutkija Tuula Helne, jolle toimituskunta

 • tekee ehdotukset käsikirjoituksen vertaisarvioijiksi
 • esittää kantansa käsikirjoituksen soveltuvuudesta Kelan julkaisuksi
 • esittää kantansa soveltuvasta julkaisusarjasta tai käsikirjoituksen julkaisemisesta erillisjulkaisuna.

Tutkimusjulkaisujen toimituskunnasta Tarja Hyvärinen (etunimi.sukunimi@kela.fi) ottaa vastaan valmiita käsikirjoituksia.

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunnan jäsenet:

 • Jenni Ervasti, FT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
 • Mia Hakovirta, VTT, dosentti, akatemiatutkija, Turun yliopisto
 • Tuula Helne, VTT, johtava tutkija, Kelan tutkimusjulkaisujen päätoimittaja, Kela
 • Tarja Hyvärinen, vastaava julkaisutoimittaja, Kela
 • Kristiina Härkäpää, FT, professori emerita, Lapin yliopisto
 • Signe Jauhiainen, KTT, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Karoliina Koskenvuo, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Markku Laatu, VTL, erikoistutkija, Kela
 • Jaana Martikainen, FaT, dosentti
 • Mikko Niemelä, VTT, dosentti, tutkimusprofessori, Kela
 • Eeva Nykänen, OTT, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Marketta Rajavaara, VTT, professori, Helsingin yliopisto
 • Anna-Liisa Salminen, PhD, dosentti, tutkimusprofessori, Kela
 • Tiina Silvasti, VTT, professori, Jyväskylän yliopisto
 • Liina-Kaisa Tynkkynen, FT, tenure track -tutkija, Tampereen yliopisto