Kelan evästekäytännöt

Kela on sitoutunut suojaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyttä. 

Keräämme kävijätietoa tilastointia ja kävijäanalytiikkaa varten. Käyttäjätiedot ovat anonyymeja, eli kerätystä tiedosta ei voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Kävijäanalytiikan keräämiseksi ei pyydetä käyttäjän suostumusta.

Palvelun toiminnan ja tilastoinnin evästeet – oletusevästeet, jotka ovat aina aktiivisia

Palvelun toiminnan ja tilastoinnin evästeiden avulla varmistamme, että verkkopalvelumme toimii oikein ja että saamme tilastotietoa verkkopalvelumme kehittämiseen. Nämä evästeet ovat käytössä kela.fi-sivustolla, laskureissa ja kirjautuneen käyttäjän verkkoasioinnissa. 

Nämä evästeet ovat aina aktiivisia eikä niihin pyydetä erikseen suostumusta. Evästeiden pitää olla käytössä, jos haluat kirjautua sisään Kelan verkkoasiointiin esimerkiksi tekemään etuushakemuksen. Tarvittavat evästeet kirjautumiseen verkkoasioinnissa poistetaan, kun suljet selaimen.

Hyödynnämme verkkoanalytiikassa Piwik Pro -työkalua. Tilastotietoa kerätään esimerkiksi siitä,

  • kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
  • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
  • millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Piwik Pro -työkaluun tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot anonymisoidaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimalla tavalla: IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla. Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti. Käyttäjiä ei voida tunnistaa IP:n tai sijainnin perusteella. Myös niin sanottu sormenjälkitunnistus on pois päältä.

Piwik Pro -työkaluun kerättyjä tilastotietoa ei koskaan yhdistetä verkkoasioinnin kirjautumistietoihin tai muihin Kelan käyttämiin tietoihin, joista käyttäjä on tunnistettavissa.

Piwik Pron evästeet ovat niin sanottuja ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli data on Kelan omistuksessa ja ainoastaan Kelan hyödynnettävissä. Data tallentuu Kelan sopimuskumppanin Fujitsun järjestelmään. Piwik Prohon kertyvää tietoa säilytetään korkeintaan kolme vuotta. Lisätietoja siitä, miten Piwik Pro käyttää evästeitä.

Evästeitä voi hallita tai poistaa selaimen yksityisyys- ja evästeasetuksista.

Sinun Eurooppasi -portaaliin liittyvien sisältöjen tilastoseuranta

Kela.fi-verkkosivusto on osa EU-komission Sinun Eurooppasi -portaalia. Sinun Eurooppasi -portaali tarjoaa EU-maiden kansalaisille ja yrityksille helpon pääsyn EU-jäsenmaiden tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. 

Sinun Eurooppasi -portaaliin linkitetyiltä sivuilta kerätään kävijätietoja Matomo-analytiikkatyökalun avulla. Sivuilta kerättäviä tietoja sivun url-osoitteen lisäksi ovat kävijöiden määrä, kävijöiden maa sekä käytetty päätelaite. Tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot ovat vain Kelan, EU-komission ja asetuksessa mainittujen kansallisten koordinaattoreiden käytössä. Kerättyjä tietoja säilytetään EU-komission tietovarastossa korkeintaan kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Kävijätietojen kerääminen on osa digitaalista palveluväylää koskevan EU-asetuksen (EU) 2018/1724 täytäntöönpanon seurantaa.

Sinun Eurooppasi -portaaliin liitetyt sivut kela.fissä ovat

Kohdennetun viestinnän evästeet

Emme kerää markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa kohdennetun viestinnän evästeitä.