Kelan tilastot kuvina

Ajankohtaista tilastoista

Opintorahan huoltajakorotuksesta ja oppimateriaalilisästä lisätukea lähes 60 000 opiskelijalle. Lue lisää Sosiaalivakuutuksen artikkelista.

Graafi huoltajakorotuksen saajista vuonna 2019. Suurin osa huoltajakorotuksen saajista opiskeli ammattikorkeakoulussa (41 %)  tai ammatillisessa oppilaitoksessa (38 %). Saajista 19 % opiskeli yliopistossa ja 2 % lukiossa.

Kuviot-sarja

Kuviot esittelevät graafisin keinoin Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa, Suomen kokonaiseläketurvaa ja Suomen työttömyysturvaa. Tiedostot (pdf ja Excel) sisältävät kuvioiden tilastoaineiston ja aikasarjoja jopa vuodesta 1940 alkaen.

Pdf-tiedostot

Excel-tiedostot

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi