Ammatillinen KIILA-kuntoutus työssä oleville

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus voi olla sinulle sopivaa kuntoutusta, jos

 • olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi
 • olet jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta se ei tunnu riittävän
 • tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan.

KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuoltosi ja työpaikkasi kanssa. Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä on välttämätöntä työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

Voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen, vaikka sinulle ei olisi järjestetty työterveyshuoltoa. Voit saada suosituksen KIILA-kuntoutukseen myös perusterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä.

Tutustu KIILA-kursseihin

Löydät KIILA-kursseja kuntoutuskurssihaulla. Jos et löydä sopivaa kurssia, voit silti hakea ryhmämuotoista KIILA-yksilöpalvelua.

Kuntoutuskurssihaku

KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutukseen sisältyy kuntoutujan tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset jaksot ja päätösjakso. Kuntoutuksen jaksot toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana. Voit valita itse kuntoutusta toteuttavan palveluntuottajan.

KIILA-kuntoutusta järjestetään kurssipalveluna tai yksilöpalveluna

KIILA-kurssipalvelun kurssit ovat ammattialakohtaisia. Työnantajat ja työterveyshuollot ovat hakeneet näitä kursseja työntekijöilleen ja ammattiyhdistykset ja -liitot jäsenilleen. KIILA-kurssipalvelun kurssit löytyvät kuntoutuskurssihaulla.  Käytä hakusanaa ”KIILA”.

KIILA-kurssipalvelun kuntoutusryhmässä on 5–8 asiakasta. Kurssipalvelu sisältää

 • 10–13 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää
  • Voit käydä kuntoutuksessa kotoa käsin tai yöpyä kuntoutuspaikassa.
 • 1 avokuntoutuspäivän
 • 3–5 yksilöllistä käyntikertaa.

Jos et löydä KIILA-kurssipalvelun kursseista sopivaa kurssia tai kurssien ajankohdat eivät sovi sinulle, voit hakeutua KIILA-yksilöpalveluun. Yksilöpalvelussa ammattialaa ei ole etukäteen määritelty vaan kuntoutuksen palveluntuottajia kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista.

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan yksilöllistä kuntoutumista entistä paremmin.

KIILA-yksilöpalvelun kuntoutusryhmässä on 3–5 asiakasta. Yksilöpalvelu sisältää

 • 8–9 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää
  •  Voit käydä kuntoutuksessa kotoa käsin tai yöpyä kuntoutuspaikassa.
 • 1 avokuntoutuspäivän
 • 4–8 yksilöllistä käyntikertaa.

Näin haet

Olisiko KIILA-kuntoutuksesta apua? Hae KIILA-kuntoutukseen.

Lue lisää