Korkeakouluopintojen edistyminen

Jos opiskelet korkeakoulussa, sinun pitää suorittaa

 • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja
 • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus).

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut joko opintorahaa tai opintotuen asumislisää tai molempia. Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus ei koske kevätlukukaudella (1.1. – 31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta eikä myöskään sitä lukuvuotta, jonka aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä.

Esimerkki

Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuonna (1.8. – 31.7.) 40 opintopistettä ja saanut opintotukea 9 kuukaudelta. Koko opiskelun aikana hän on suorittanut 140 opintopistettä ja käyttänyt 27 opintotukikuukautta.

 1. Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus on täytetty.
 2. Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuotena keskimäärin 4,4 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska se on alle 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, Kela tarkistaa koko opiskeluajan aikana kertyneiden opintopisteiden määrän.
 3. Opiskelija on suorittanut koko opiskeluajan aikana keskimäärin 5,2 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska suorituksia on vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi. Kela ei lähetä opiskelijalle selvityspyyntöä. Opintotuen maksaminen jatkuu.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet – kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 lukien.

Edistymisen seuranta

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8. – 31.7.) ja sitä aikaa, jonka olet opiskellut korkeakoulussa. Saman vuoden elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavassa edistymisen seurannassa.

Jos valmistut tai suoritat korkeakoulututkinnon ennen kuin seuranta tehdään tai seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin eli ennen seurantaa edeltävää lukuvuotta, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Esimerkki

Opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon marraskuussa 2021 ja jatkaa sen jälkeen opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon. Kun lukuvuoden 2021–2022 seuranta tehdään lokakuussa 2022, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi, koska hän on suorittanut korkeakoulututkinnon seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana.

Kun lukuvuoden 2022–2023 seuranta tehdään lokakuussa 2023, opiskelijan opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta eli ajalta 1.12.2021 – 31.7.2023.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut joko opintorahaa tai opintotuen asumislisää tai molempia. Opintojen edistymisen seurannassa tukikuukautena ei huomioida kuukautta, jonka tuen olet palauttanut tai jolta opintotuki on peritty takaisin. Yleistä asumistukea ei huomioida edistymisen seurannan tukikuukausissa.

Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tai palauttaa opintotukea.  Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä, sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki.

Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintoja.  Hyväksi luettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon seurannassa.

Jos et edisty opinnoissa riittävästi

Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön. Selvitä vastauksessasi syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävästä syystä.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Hyväksyttävät syyt opintojen hidastumiselle

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi

 • oma tai lähiomaisen sairaus
 • muu vaikea elämäntilanne tai
 • erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen.

Opintojen edistymisen seurannassa hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että opinnot eivät ole edistyneet riittävästi koronaepidemiasta johtuvasta syystä.

Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos

 • olet alkanut saada vanhempainpäivärahaa tai aloittanut palveluksesi viimeistään tammikuussa, ja se on jatkunut kevätlukukauden ajan tai
 • olet saanut vanhempainpäivärahaa tai olet ollut palveluksessa syyslukukauden, ja se on päättynyt kevätlukukauden aikana.

Tuen peruminen ja palauttaminen

Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken.

 • Syyslukukauden tuki on palautettava seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
 • Kevätlukukauden tuki on palautettava saman vuoden 10.9. mennessä.

Kela ottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon kaikki palautukset, jotka olet tehnyt seurannan toteutukseen mennessä. Jos palautat tukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön, sinun pitää vastata selvityspyyntöön ja kertoa selvityksessäsi, että olet palauttanut tukea.

Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus), sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki. Vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske kevätlukukaudella (1.1. – 31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta eikä myöskään sitä lukuvuotta, jonka aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.