Pikaopas opintoetuuksiin

Opintojen aikana opiskelijalla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Oheiseen muistilistaan on koottu opiskelijan tärkeimmät Kela-asiat aikajärjestyksessä.

Opinnot alkavat

 

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.

Lue lisää
 

Oletko alle 17-vuotias?

Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Jos olet 15- tai 16-vuotias ja vanhempiesi tulot ovat pienet, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiotakauksen. Arvioi tuen määrä laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista.

Lue lisää
 

Hae opintotukea

Hae opintotukea, kun olet saanut opiskelupaikan. Jos sinun pitää erikseen vastaanottaa opiskelupaikkasi, hae opintotukea vasta sen jälkeen. Vaikka et vielä tiedä, miten ja missä asut opiskeluaikana, voit hakea opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta.

Hae etuutta Lue lisää
 

Hae asumistukea erikseen

Jos opiskelet Suomessa, hae Kelasta yleistä asumistukea. Voit hakea sitä sen jälkeen, kun olet tehnyt vuokrasopimuksen. Tee myös opintotuen muutosilmoitus, jos muutat pois vanhempasi luota.

Hae etuutta Lue lisää
 

Hae opintolaina pankista

Kun olet saanut päätöksen opintolainan valtiontakauksesta, voit hakea opintolainaa valitsemastasi pankista. Voit tehdä hakemuksen pankin verkkopalvelussa.

Lue lisää
 

Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos suoritat lukio-opintoja tai ammatillista peruskoulutusta ja jos päivittäinen koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä.

Lue lisää
 

Hae koulumatkatukea

Toisen asteen opiskelija, hae koulumatkatukea lomakkeella KM 1 ja jätä se oppilaitokseesi. Hae tukea erikseen joka lukuvuodelle.

Lue lisää
 

Tuet tilille kuukauden 1. päivänä

Opintoraha ja asumistuki tulevat pankkitilillesi kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jos kuukauden 1. päivä on esimerkiksi lauantai, tuet tulevat maanantaina.

 

Palkkakuitit talteen

Jos olet ollut töissä, säilytä opintojen aloittamisvuoden palkkakuitit. Jos vuositulosi ylittävät opintotuen tulorajan, voit osoittaa palkkakuiteilla, mitkä tulot olet saanut ennen opintojen alkamista.

Lue lisää
 

Tukea opiskelija-aterioihin

Korkeakouluopiskelija, Kela piffaa opiskelijaravintoloissa osan ateriasi hinnasta.

Lue lisää

Opintojen aikana

 

Ilmoita muutoksista

Ilmoita Kelaan, jos olosuhteissasi tapahtuu muutoksia. Muutoksia ovat esimerkiksi oppilaitoksen vaihtuminen, opintojen keskeyttäminen, muutto tai opiskelujakso ulkomailla.

Muista ilmoittaa erikseen asumistukeen vaikuttavista muutoksista kuten muutoksista tuloissa, asumismenoissa tai ruokakunnassa.

Lue lisää
 

Hae kesätukea

Voit saada opintotukea myös kesällä, jos opiskelet silloin. Voit tehdä kesätöitä, mutta muista seurata opintotuen ja asumistuen tulorajoja. Jos et voi opiskella etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea Kelasta toimeentulotukea.

Hae etuutta Lue lisää
 

Opintotuki jatkuu syksyllä

Jos olet hakenut ja sinulle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, tuen maksaminen jatkuu kesän jälkeen automaattisesti. Voit tarkistaa seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta.

Lue lisää
 

Hae koulumatkatukea joka lukuvuosi

Toisen asteen opiskelija, muista hakea koulumatkatukea joka vuosi uudelleen.

Hae etuutta Lue lisää
 

Tarkista opintopistemääräsi

Korkeakouluopiskelija, tarkista lukuvuoden päätyttyä, että olet suorittanut riittävästi opintopisteitä. Jos pisteitä on liian vähän, voit palauttaa tukea vapaaehtoisesti määräaikaan mennessä. Muuten Kela voi lakkauttaa opintotukesi tammikuusta alkaen.

Lue lisää
 

Opintojen edistymisen seuranta

Opintotuen saaminen edellyttää, että edistyt opinnoissasi. Korkeakouluopiskelija, Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Toisen asteen opiskelija, oppilaitoksesi seuraa opintojesi edistymistä.

Lue lisää
 

Tarkista tulosi

Jos olet ollut töissä, tarkista, ettei vuositulorajasi ylity. Voit tarkistaa tulorajasi Kelan asiointipalvelussa. Huhtikuussa asiointipalvelussa näkyvät myös ennakkotiedot vuosituloistasi. Jos tuloraja ylittyy, palauta opintotukea huhtikuun loppuun mennessä.

Jos saat yleistä asumistukea, muista ilmoittaa tulojesi muutoksesta välittömästi.

Lue lisää
 

Kela perii takaisin liikaa maksetun tuen

Vältyt opintotuen takaisinperinnältä, kun tarkistat tulosi ja tarvittaessa palautat tukea huhtikuun loppuun mennessä. Muuten Kela perii takaisin liikaa maksetun tuen korotettuna 7,5 %:lla.

Lue lisää
 

Kela voi maksaa osan opintolainastasi

Jos opiskelet korkeakoulussa, nostat opintolainaa ja valmistut määräajassa, Kela voi maksaa jopa kolmasosan opintolainastasi opintolainahyvityksenä.

Lue lisää
 

Jos opintotuki loppuu kesken

Jos opintotukesi loppuu ennen kuin valmistut, voit hakea tukeen lisäaikaa. Jos lisäaikaa ei voida myöntää, voit hakea Kelasta toimeentulotukea.

Hae etuutta Lue lisää

Valmistuminen - onneksi olkoon!

 

Älä lyhennä opintolainaa valmistumisvuonna

Korkeakouluopiskelija, älä lyhennä opintolainaa valmistumisvuonna tai sitä ennen. Voit menettää opintolainavähennyksesi tai opintolainahyvityksesi.

 

Palkkakuitit talteen

Säilytä valmistumisvuoden palkkakuitit. Jos vuositulosi ylittävät opintotuen tulorajan, voit osoittaa palkkakuiteilla, että olet saanut tulot valmistumisen jälkeen.

Lue lisää
 

Ilmoita tulojesi muutoksesta

Jos tulosi muuttuvat valmistumisesi jälkeen ja saat yleistä asumistukea, muista ilmoittaa muutoksesta Kelaan välittömästi.

Lue lisää
 

Jos et saa heti töitä

Jos et saa heti valmistumisen jälkeen töitä, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa ja hae Kelasta työttömyysturvaa.

Lue lisää
 

Maksa opintolainan korot ja lyhennä lainaa

Valmistumisen jälkeen alat maksaa opintolainasi korot itse. Lisäksi sinun pitää alkaa lyhentää opintolainaasi. Tarkista aikataulu pankistasi. Jos olet pienituloinen, Kela voi maksaa opintolainasi korot. Kun saat pankiltasi laskun koroista, hae korkoavustusta lomakkeella OT 7.

Lue lisää