Asiakaspalveluyksiköt

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

Lue lisää