Työterveyshuolto

Työnantajilla on työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto työntekijöille. Yrittäjille oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista (työterveyshuoltolaki 12 §).

Jos työnantaja tai yrittäjä järjestää työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoidon palveluja, niistä sovitaan saman palveluntuottajan kanssa (työterveyshuoltolaki 14 §).

Työterveyshuollon korvausuudistus

Kela, STM ja TTL järjestivät 21.3. ja 6.6.2019 skypeinfot työterveyshuollon korvausjärjestelmän muutoksista.

Katso tallenteet

Tälle sivustolle on koottu korvausmenettelyyn ja korvaushakemusten täyttämiseen liittyvää hyödyllistä tietoa työterveyshuollon palveluntuottajille. Työterveyshuollon korvaamiseen liittyvää tietoa on myös työnantajien ja yrittäjien työterveyshuolto -sivuilla.

Tietoa työnantajille ja yrittäjille

Työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon sivuilla on kuvattu työterveyshuollon korvaamisen edellytyksiä ja korvausten hakemista:

Näillä sivuilla on Ilmoitustaulu, jonne kerätään tietoa ajankohtaisista työterveyshuoltoa ja korvaamista koskevista asioista. Lisäksi sivuilla on Kirjeitä ja ohjeita -kohta, johon on koottu työnantajille, yrittäjille ja työterveyshuollon palveluntuottajille lähetetyt kirjeet.

Työterveyshuoltoa korvataan sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun nojalla. Työterveyshuoltoa koskevat säädökset löydät Lait ja asetukset -kohdasta.

Ohjeita palveluntuottajalle

Osioon on kerätty mm. koulutusmateriaalia, STM:n kirjeitä sekä tarkempaa tietoa korvaushakemusten käyttämisestä ja täyttämisestä.

Neuvontaa korvauksen hakijoille

Työterveyshuollon korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista saat tietoa käsittelypaikoista.

Korvaamisen linjauskysymyksistä saat tietoa Terveydenhuoltoetuuksien
osaamiskeskuksesta, tth@kela.fi, vaihde 020 634 11.

Lue lisää