Kela.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee kela.fi-verkkopalvelua (www.kela.fi) sekä siellä olevia erillissovelluksia ja ekstranet-palveluita. Seloste on laadittu 26.9.2020 tilanteen mukaisena, ja sitä on viimeksi päivitetty 15.3.2022.

Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Kelassa. Lisäksi palvelun eri osien saavutettavuutta on arvioitu yhteistyössä ulkopuolisen saavutettavuuden asiantuntijan kanssa.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty hoitamaan asiaasi verkossa, voit soittaa Kelan puhelinpalveluun tai asioida palvelupisteessä.

Miten saavutettava verkkopalvelu on?

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso).

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia:

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva tai graafinen elementti esittää. (WCAG 1.1.1)
 • Otsikkotasot eivät etene kaikilla sivuilla järjestyksessä. (WCAG 1.3.1)
 • Käsittelyajat-sivulla käytettyä selitetekstiä (Valitse etuus) ei ole yhdistetty yksiselitteisesti listaan, johon seliteteksti liittyy. (WCAG 1.3.1)
 • Uutiskirjeiden tilaussivuilla olevia valintaruutuja ei ole ryhmitelty siten, että ruudunlukija voisi havaita niiden kuuluvan samaan listaan. (WCAG 1.3.1)
 • Värikontrasteissa on joitakin puutteita. Puutteita on esimerkiksi murupoluissa ja linkkiteksteissä. (WCAG 1.4.3)
 • Siirry sisältöön -linkki ei toimi sivuilla, jotka on aseteltu yhdelle palstalle. Tällainen sivu on esimerkiksi sivukartta. (WCAG 2.4.1)
 • Joidenkin linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia, ja joiltakin kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1 ja 2.4.4)
 • Osa verkkosivustolla olevista linkeistä avautuu uuteen ikkunaan, eikä tästä ole mainittu linkin yhteydessä. (WCAG 3.2.1)
 • Sivunavigaation piilottamisessa käytetään nimilappua virheellisesti. (WCAG 3.3.2)
 • Sivustolla on joitakin upotettuja elementtejä (esimerkiksi videoita), joista puuttuu selite. (WCAG 4.1.2)
 • Opiskelijaravintolahaun hakutulossivu ei mukaudu eri päätelaitteille. (WCAG 1.4.10)

Palvelupisteen haku

Palvelupisteen haussa on seuraavat puutteet:

 • Palvelupisteen haussa käytettyä Kunta-selitetekstiä ei ole yhdistetty yksiselitteisesti listaan, johon seliteteksti liittyy. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelupisteen hakuun kuuluvassa reittiopastoiminnossa kulkuneuvon valintapainikkeita ei ole yhdistetty ryhmäksi siten, että niiden voisi havaita kuuluvan yhteen listaan. (WCAG 1.3.1.)

Laskurit

Seuraavat laskurit eivät ole saavutettavia:

 • vanhempainrahakauden laskuri
 • lastenhoidontuen laskuri
 • opiskelijan etuuksien laskurit
 • työttömyysturvan laskurit
 • yleisen asumistuen laskuri
 • eläkkeensaajan asumistuen laskuri.

Alla luettelo laskureissa esiintyvistä ongelmista, jotka ovat tiedossamme:

 • Palveluita ei voi käyttää sujuvasti ruudunlukijalla tai näppäimistöllä. (WCAG 4.1 ja 2.1.1)
 • Sovellus ei mukaudu eri päätelaitteille. (WCAG 1.4.10)
 • Kaikilla kuvakkeilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Jos tekstin koko suurennetaan kaksinkertaiseksi, sivun sisältö näytetään vain vaakasuunnassa ja sivu muuttuu sivusuuntaisesti vieritettäväksi. (WCAG 1.3.4 ja 1.4.4)
 • Värien käytössä ja kontrasteissa on puutteita esimerkiksi painikkeissa. (WCAG 1.4.1 ja 1.4.3)
 • Tekstin välistys ei ole riittävän suurta. (WCAG 1.4.12)
 • Otsikot ja nimilaput puuttuvat osittain. (WCAG 2.4.6)
 • Kielen ohjelmallinen päättely puuttuu. (WCAG 3.1.1)
 • Prosessin vaihe ei näy käyttäjälle. (WCAG 3.2.3)
 • Virheiden tunnistamisessa ja ohjeistuksessa on puutteita, eikä esimerkiksi virheen korjausehdotusta ei anneta. (WCAG 3.3.1 ja 3.3.3)
 • Tekstikenttien selitteet puuttuvat. (WCAG 1.3.1)

Korjaamme yllä listatut puutteet vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Alla olevat sisällöt tai toiminnot korvataan uusilla palveluilla, joissa saavutettavuusvaatimukset on huomioitu. Nykyisten palvelujen tai sisältöjen muuttaminen saavutettaviksi ei ole mahdollista, tai se vaatisi mittavia taloudellisia panostuksia poistuviin järjestelmiin. Tämä muodostaa kohtuuttoman rasitteen Kelalle.

Tällaisia sisältöjä tai toimintoja ovat seuraavat:

 • pdf-lomakkeet
  • Kela on vaihtanut ohjelmiston, jolla lomakkeita tuotetaan, jotta lomakkeista saadaan tehtyä saavutettavia ja entistä laadukkaampia. Saavutettavia lomakkeita julkaistaan sitä mukaa, kun niitä valmistuu vuoden 2022 aikana. Uudistuva verkkoasiointipalvelu korvaa pdf-lomakkeet ensisijaisena saavutettavana asiointitapana sitä mukaa, kun asiointipalvelua uudistetaan.
 • asiakaspalvelun chatti ja etäpalvelu
  • Uusi, saavutettava palvelu korvaa nykyiset palvelut loppuvuodesta 2023.
 • kuntoutuskurssihaku ja palveluntuottajahaku
  • Uusi, saavutettava palvelu on julkaistu syksyllä 2021, ja se korvaa nykyiset erilliset hakupalvelut vähitellen
 • tiedostot
  • Saavutettavat liitetiedostot viedään alustanvaihdon myötä uudistuvaan kela.fihin, joka pyritään julkaisemaan syksyllä 2022.
 • etuusohjearkiston haku ja ennen 10.1.2020 julkaistut etuusohjeet
  • Etuusohjearkiston haku saadaan saavutettavaksi kela.fin alustan vaihdon yhteydessä syksyllä 2022.
  • Sellaisia etuusohjeita (pdf), jotka on julkaistu ennen 10.1.2020, ei tehdä saavutettaviksi.
 • tilastotietokanta Kelasto
  • Nykyistä järjestelmää ei enää kehitetä. Se korvataan uudella järjestelmällä, jossa saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon.
 • kirjastohaku
  • Kirjastohaku korvataan uudella, saavutettavalla palvelulla vuoden 2022 loppuun mennessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Seuraavana on listaus sivustollamme olevista sisällöistä, jotka eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin.

Verkkosivuillamme on

 • videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Näistä videoista puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus tai jompikumpi. Videoita on myös Kelan Youtube-kanavalla.
  • Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.
 • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
  • Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja jotka eivät käsittele asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • arkistoituja sisältöjä, kuten tiedotteita, blogikirjoituksia sekä tilasto- ja tutkimustietoja.
  • Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 arkistoituja sisältöjä, joita ei päivitetä ja joita ei tarvita viranomaisella kesken olevan asian hoitamisessa.
 • suoria videolähetyksiä, joista puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus tai jompikumpi.
  • Suorat videolähetykset eivät kuulu lainsäädännön piiriin.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeella.

Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa Kelan tekninen tuki.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta. Varmistamme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.
 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen.
 • Tarjoamme verkkosivuillamme tietoa myös selkosuomeksi, selkoruotsiksi sekä kahdella viittomakielellä.
 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.

Lue lisää