Työskentely ulkomailla

Ulkomailla enintään 6 kuukautta työskentelevällä on yleensä edelleen oikeus etuuksiin. Jos työskentely ulkomailla kestää yli 6 kuukautta, päättyy oikeus etuuksiin jo Suomesta muutettaessa.

Huomaa, että jos työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, et voi saada etuuksia edes alle 6 kuukauden lyhytkestoisen työskentelyn aikana.

Lähetetyllä työntekijällä tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla työskentelevällä on oikeus etuuksiin, vaikka työskentely ulkomailla kestäisi yli 6 kuukautta. Lähetetyn työntekijän pitää ilmoittaa yhdessä työnantajansa kanssa ulkomailla työskentelystä Kelaan, kun työskentely tapahtuu muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Myös perheenjäsenten pitää tehdä ilmoitus ulkomailla oleskelusta.