Näin ilmoitat muutoksista, jotka vaikuttavat takuueläkkeeseen

Jos saat takuueläkettä, sinun on ilmoitettava Kelaan

 • jos alat saada Suomesta tai ulkomailta jotakin muuta eläkettä, korvausta tai perhe-eläkettä tai jos niiden määrä muuttuu
 • jos muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta.
 • jos ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 837,59 e/kk
  • Jos olet yli 65-vuotias tai saat vanhuuseläkettä ja ryhdyt ansiotyöhön, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Kelaan
  • Ilmoita kuitenkin silloin, jos olet alle 65-vuotias ja saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä ja työeläkelaitoksesta vanhuuseläkettä.

 Jos olet maahanmuuttaja ja saat takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella, ilmoita lisäksi, jos

 •  olet alle 65-vuotias ja ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 837,59 e/kk
 • terveydentilasi tai työkykysi paranee
 • saat ammattikoulutuksen
 • keskeytät kuntoutuksen.

Ilmoita muutoksesta

Ilmoitus muun eläkkeen tai korvauksen muuttumisesta:

 • Tee muutosilmoitus OmaKelassa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa muutoksesta suullisesti joko palvelunumeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä.
 • Voit myös täyttää tarkistushakemuksen (E 285). Postita se Kelaan.

Muut muutokset:

 • Ansiotyöhön ryhtyminen ja eläkkeen lepäämään jättäminen, lomake EV 278
 • Muut muutokset, työkyvyttömyyseläkkeen tarkistuslomake EV 267.

Postita lomake Kelaan.

Tarkista lisäksi, miten muuttunut tilanteesi vaikuttaa muihin Kelan maksamiin tukiin.

Lue lisää