Määrä ja maksaminen

Täysi takuueläke on 837,59 e/kk. Sen voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole muita eläkkeitä. Takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut eläketulosi bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

Takuueläkkeen määrään vaikuttavat muut eläketulot (työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ja takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella saavilla myös ansiotulot). Ne otetaan huomioon sentin tarkkuudella.

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi ansaita 837,59 e/kk (2021) ilman vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen. Takuueläkkeen ansaintaraja koskee myös pysyvästi sokeita ja liikuntakyvyttömiä.

Jos takuueläkkeen määrä jää pienemmäksi kuin 6,77 e/kk, sitä ei makseta.

Kansaneläke Työeläkkeet yhteensä Takuueläke Eläkkeet yhteensä
Esimerkkejä yksin asuvan henkilön takuueläkkeen määrästä vuonna 2021, e/kk
- - 837,59 837,59
665,29 - 172,30 837,59
665,29 50,00 122,30 837,59
643,41 100,00 94,18 837,59
618,41 150,00 69,18 837,59
556,00 274,82 6,77 837,59
484,66 417,48 - 902,14
443,41 500,00 - 943,41
Kansaneläke Työeläkkeet yhteensä   Takuueläke Eläkkeet yhteensä

 

Esimerkkejä parisuhteessa asuvan henkilön takuueläkkeen määrästä vuonna 2021, e/kk

- -   837,59 837,59
593,97 - 243,62 837,59
593,97 50,00 193,62 837,59
572,09 100,00 165,50 837,59
547,09 150,00 140,50 837,59
484,68 274,82 78,09 837,59
413,34 417,48 6,77 837,59
372,09 500,00 - 872,09

Indeksitarkistus

Kela tekee vuosittain takuueläkkeeseen indeksitarkistuksen. Se voi joko suurentaa tai pienentää eläkkeen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi. Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Varhennettu vanhuuseläke pienentää takuueläkettä

Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää takuueläkettä tai voi estää sen saamisen.

  • Jos olet ottanut kansaneläkkeesi varhennettuna ennen 65 vuoden vanhuuseläkeikää, myös takuueläkkeesi pienenee samalla varhennusvähennysprosentilla kuin kansaneläke.
  • Jos saat vain työeläkettä tai yrittäjäeläkettä varhennettuna, varhennus määräytyy kyseisen eläkkeen varhennusvähennysprosentin mukaan.

Esimerkki varhennetusta vanhuus- ja takuueläkkeestä

Yksin asuva henkilö täyttää 64 vuotta helmikuussa 2021 ja haluaa jäädä eläkkeelle. Hän ei saa työeläkkeitä.

Kela myöntää hänelle kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varhennettuina 1.3.2021 alkaen. Kumpikin eläke vähenee 4,8 % eli 0,4 % kutakin varhentamiskuukautta kohden.

Kansaneläke on 633,36 e/kk ja takuueläke 164,02 e/kk. Yhteensä ne ovat 797,38 e/kk. Hänen eläketulonsa ovat siis pysyvästi noin 40 e/kk pienemmät kuin ne olisivat 65 vuoden iässä.

Maksaminen

Takuueläke maksetaan kuukauden 22. päivänä. Jos pankit ovat silloin kiinni, eläke on tilillä edellisenä pankkien aukiolopäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Kansaneläke maksetaan kuukauden 7. päivänä. Työeläkelaitokset maksavat työeläkkeet yleensä kuukauden alussa.

Lue lisää