Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Karanteenilla tarkoitetaan sitä, että tartuntataudille altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumista rajoitetaan esimerkiksi siten, että hänet määrätään pysymään kotona.

Eristämisellä tarkoitetaan sitä, että tartuntatautiin sairastunutta tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyä henkilöä hoidetaan tai hänen terveydentilaansa seurataan muista erillään siten, että tartunnan leviäminen estyy.  

Tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että olet Suomessa sairausvakuutettu. Jos olet Suomessa työskentelevä EU/ETA-maan, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, sinulla voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, vaikka et olisi Suomessa sairausvakuutettu.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. Huoltajat voivat olla vuorotellen poissa töistä, mutta tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa saman lapsen perusteella samalta ajalta vain yhdelle huoltajalle kerrallaan. Huoltajalla tarkoitetaan lapsen virallista huoltajaa.

Tarvitset kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Tartuntapäivärahaan ei ole oikeutta esimerkiksi jos

  • teet työsi etätyönä eikä ansionmenetystä synny
  • olet lomalla tai lomautettuna, eikä ansionmenetystä siksi synny
  • olet muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, poissa työstä eikä ansionmenetystä siksi synny
  • olet omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi työnantajan, opiskelupaikan tai hallituksen suosituksesta.
  • odotat covid-19-testin tulosta kotona, eikä sinulla ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista.

Ulkomaalainen määräys

Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä, joka on eristetty tai määrätty karanteeniin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Muut tilanteet

Jos olet työtön tai opiskelija et voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos hoitava lääkärisi kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

Lue lisää