Vuositilastot

Vuositilastot julkaistaan pdf-muodossa.

Asumistuet

Kelan asumistukitilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista eläkkeensaajien asumistuista, yleisistä asumistuista sekä opintotuen asumislisistä.

Eläkkeet

Tilasto Suomen eläkkeensaajista (linkki ETK:n sivuille) Suomen virallisen tilaston logo sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Eläketurvakeskus ja Kela ovat yhdessä tuottaneet tilaston.

Kuntoutus

Kelan kuntoutustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot Kelan kuntoutuspalveluista ja palvelujen ajalta maksetusta kuntoutusrahasta.

Opintoetuudet

Kelan opintoetuustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot opintotuesta, opintolainoista ja koulumatkatuesta.

Lapsiperhe-etuudet

Kelan lapsiperhe-etuustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuesta.

Lääkkeet

Suomen lääketilasto sisältää tietoa sairasvakuutuksen korvaamista lääkkeistä, lääkkeitä käyttäneistä potilaista, lääkkeitä määränneistä lääkäreistä, lääkkeiden kustannuksista ja korvauksista sekä lääkevaihdoista.

Sairausvakuutus

Kelan sairausvakuutustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perusteella maksetuista sairauspäivärahoista, erityishoitorahoista ja sairaanhoitokorvauksista.

Työterveyshuolto

Kelan työterveyshuoltotilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää monipuolista tietoa sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämästä työterveyshuollosta että yrittäjien käyttämistä työterveyshuoltopalveluista.

Työttömyysturva

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamista työttömyysturvaetuuksista. Se antaa kokonaiskuvan työttömien toimeentuloturvasta. Tilasto on tehty Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistyönä.

Vammaisetuudet

Kelan vammaisetuustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää keskeiset tiedot alle 16-vuotiaan vammaistuista, 16 vuotta täyttäneen vammaistuista, eläkettä saavan hoitotuista, ruokavaliokorvauksista sekä vammaisten tulkkauspalveluista.

Muut Kelan etuudet

Kelan sotilasavustustilasto Suomen virallisen tilaston logo sisältää sotilasavustuksen saajat ja maksetut ja keskimääräiset sotilasavustukset.