Perusosan määrän alentaminen

Jos laiminlyöt velvollisuutesi pitää huolta itsestäsi ja elatuksestasi, perustoimeentulotuen perusosaa voidaan joutua alentamaan enintään 20 % tai enintään 40 %.

Perusosaa voidaan alentaa enintään 20 %

  • jos olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä tai julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi toimeentulosi
  • jos olet laiminlyönnilläsi aiheuttanut sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota
  • jos olet vailla ammatillista koulutusta, 18–24-vuotias ja olet keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, ettet ole oikeutettu työttömyysetuuteen
  • jos olet keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan ilman pätevää syytä
  • jos olet kieltäytynyt osallistumasta kuntouttavaan työtoimintaan tai siihen liittyvän aktivointisuunnitelman laatimiseen taikka monialaisen työllistymissuunnitelman laatimiseen
  • jos olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta suunnitelmassa sovittuihin, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin tai
  • jos olet laiminlyönnilläsi aiheuttanut sen, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia.

Perusosaa voidaan alentaa enintään 40 %

  • jos olet toiminut jollain yllämainitulla tavalla ja sen voidaan katsoa osoittavan, ettet halua ottaa vastaan työtä tai julkista työvoimapalvelua tai osallistua kuntouttavaan työtoimintaan tai kotouttamistoimenpiteisiin
  • jos perusosaasi on jo alennettu enintään 20 %:lla ja sen jälkeen kieltäydyt ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai
  • jos toiminnastasi aiheutuu se, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota, ja sen lisäksi kieltäydyt ilman perusteltua syytä toimintakykyä edistävästä toiminnasta.

Perusosaa voidaan alentaa samasta syystä enintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Perusosan alentaminen koskee ainoastaan sinun perusosaasi. Sillä ei ole vaikutusta muiden perheenjäseniesi perusosiin.

Kelan ja kunnan yhteistyö

Kelalla on oikeus saada kunnasta välttämättömiä tietoja, joita Kela tarvitsee harkitessaan perusosan alentamista.

Jos perusosaa joudutaan alentamaan, Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.

Perusosaasi ei alenneta, kun korjaat laiminlyöntisi (esim. ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi tai osallistut kuntouttavaan työtoimintaan tai kotoutumistoimenpiteisiin).

Lue lisää