Muutto ulkomailta tai ulkomaille vaikuttaa oikeuteesi saada sairaanhoitoa – Kela voi selvittää hoito-oikeutesi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille voi vaikuttaa oikeuteesi saada sairaanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Kela selvittää oikeutesi sairaanhoitoon tällä hetkellä vain pyynnöstä.

Kela on aiemmin selvittänyt oikeuden hoitoon ilman hakemusta, kun asiakas on esimerkiksi muuttanut ulkomaille ja Kela on saanut tiedon siitä väestötietojärjestelmän kautta. Hoito-oikeuden selvittämisellä tarkoitetaan sitä, että Kela tutkii, onko asiakkaalla oikeus saada hoitoa asiakasmaksun hinnalla Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi Kela selvittää, onko asiakkaalla oikeus Kelan myöntämiin sairaanhoitokorvauksiin. Kela selvittää myös, onko asiakkaalla oikeus sairaanhoitoon ulkomailla ja mikä maa vastaa hoidon kustannuksista.

Kela selvittää oikeuden hoitoon toistaiseksi vain pyynnöstä. Hoito-oikeuden selvittämistä voi pyytää asiakas itse, julkinen terveydenhuolto tai toisen maan sairausvakuutuslaitos.

Näin voit pyytää hoito-oikeuden selvittämistä

Jos Kela on jo ratkaissut oikeutesi hoitoon ja se on edelleen voimassa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Pyydä Kelaa selvittämään, onko sinulla oikeus sairaanhoitoon, kun

  • muutat ulkomailta Suomeen tai oleskelet Suomessa
  • muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla
  • työskentelet Suomessa tai Suomen lippua käyttävällä aluksella mutta asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
  • asut Suomessa, mutta työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai toisen maan lippua käyttävällä aluksella.

Hoito-oikeuden selvittämiseksi täytä ja toimita Kelaan jompikumpi seuraavista hakemuslomakkeista tilanteesi mukaan:

Jos työskentelet Suomessa mutta perheenjäsenesi asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, täytä myös lomake

Kela selvittää samalla, mikä maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Myös Verohallinto tarvitsee tiedon, kun se määrää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle.

Jokaisella on oikeus saada Suomessa kiireellistä hoitoa riippumatta kansalaisuudesta, kotimaasta tai Suomessa oleskelun perusteesta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi äkillisen sairastumisen, tapaturman tai onnettomuuden vuoksi annettavaa hoitoa. Ulkomailta tuleva henkilö vastaa yleensä itse kiireellisen hoidon kustannuksista, jos hän tulee EU:n ulkopuolisesta maasta eikä hänellä ole Suomessa kotikuntaa.

Lue lisää