Ulkomaan kansalainen tarvitsee Kelan työnantaja-asiointiin Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuudet 26.9.2020 alkaen

Ulkomaan kansalaiset, jotka hakevat yrityksille Kelan päivärahoja, tarvitsevat 26.9.2020 alkaen Työnantajan asiointipalvelua varten Finnish Authenticator -sovelluksen sekä edustamaltaan yritykseltä Suomi.fi-valtuudet.

Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Työnantajan asiointipalvelussa 26.9.2020. Ulkomaalaisella käyttäjällä Katso-tunniste ja -roolit lakkaavat toimimasta 26.9.2020. Muilla käyttäjillä Katso-roolit toimivat vielä vuoden loppuun asti, jolloin Katso poistuu lopullisesti käytöstä.

Jos Työnantajan asiointipalvelun ulkomaalainen käyttäjä ei ehdi saada Finnish Authenticator -tunnistusvälinettä ja Suomi.fi-valtuuksia 26.9.2020 mennessä, hänen kannattaa lähettää kaikki ajankohtaiset hakemukset ja ilmoitukset asiointipalvelussa Kelaan tätä ennen.

Työnantajan asiointipalveluun tunnistautuminen

Suomi.fin vahvan tunnistuksen välineitä ovat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Kukin organisaatio päättää itse, mitä tunnistusvälinettä asiointipalvelun käyttäjät käyttävät.

Ulkomaalaiset asiointipalvelun käyttäjät tunnistautuvat Työnantajan asiointipalveluun 26.9.2020 alkaen Finnish Authenticator -sovelluksella. Sovellusta käyttävä henkilö rekisteröi itselleen suomalaista henkilötunnusta vastaavan ulkomaalaisen tunnisteen (UID) ja todentaa henkilöllisyytensä sovelluksen avulla. Tunnistautumisen yhteydessä käyttäjältä pyydetään käyttäjätunnus, salasana sekä sovelluksen PIN-koodi.

Valtuuden antaminen ulkomaalaiselle käyttäjälle

Ulkomaalainen käyttäjä voi saada Suomi.fi-valtuuden joko suoraan suomalaiselta työnantajalta tai toisen organisaation kautta edustamisvaltuutena.  Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Ulkomaalaisen henkilön valtuuttaminen Kelan asiointipalvelun käyttäjäksi edellyttää sitä, että hän on rekisteröinyt Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa itselleen ulkomaalaisen tunnisteen (UID) ja todentaa henkilöllisyytensä Finnish Authenticator -sovelluksen avulla.

Suomalainen yritys voi antaa ulkomaan kansalaiselle valtuuden itsepalveluna Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Ulkomaalainen organisaatio sen sijaan tarvitsee valtuuden antamiseen Suomi.fin virkailijavaltuuttamispalvelua, jossa organisaatio hakee nimeämilleen henkilöille valtuutusoikeutta. Valtuutusoikeuden rekisteröi virkailija. Valtuutusoikeuden saanut henkilö antaa Valtuudet-palvelussa valtuudet henkilöille tai organisaatioille, jotka käyttävät asiointipalvelua.

Lue lisää