Ulkomainen kausityöntekijä saa entistä sujuvammin oikeuden sairaanhoitoon

EU:n ulkopuolelta Suomeen alle 90 päiväksi töihin tuleva kausityöntekijä saa nyt oikeuden sairaanhoitoon aiempaa sujuvammin. Hoito-oikeutta voi hakea Kelasta heti, kun työsopimuksen tehneellä työntekijällä on Maahanmuuttoviraston myöntämä kausityötodistus tai Suomen edustuston myöntämä kausityöviisumi.

Kausityöntekijöillä tarkoitetaan sesongin ajan Suomessa työskenteleviä maa- ja puutarhatalouden ja matkailualan työntekijöitä mutta ei esimerkiksi luonnonmarjojen poimijoita.

On myös työnantajan edun mukaista, että kausityöntekijän oikeus sairaanhoitoon on kunnossa. Työnantaja voi pyytää Kelasta kausityöntekijän hoito-oikeuden selvittämistä, jos työntekijä on antanut siihen valtakirjan. Hoito-oikeutta haetaan Kelasta lomakkeella SV 141, Oikeus sairaanhoitoon Suomeen muuttaessa. Lomakkeen voi tulostaa Kelan verkkosivulta.

Kela myöntää kausityöntekijälle asiakirjan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kun kausityöntekijä esittää todistuksen julkisessa terveydenhuollossa, hän saa tarvitsemansa hoidon samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.

– Hoito-oikeuden saaminen helpottui helmikuun 2021 alussa. Aikaisemmin EU:n ulkopuolelta tulevalla kausityöntekijällä piti olla suomalainen henkilötunnus, ennen kuin hänelle myönnettiin todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kausiluontoinen työ oli usein tässä vaiheessa jo ehtinyt päättyä, kertoo suunnittelija Reetta Kyyrö Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksesta.

Suomeen on yleensä tullut töihin noin 14 000–20 000 kausityöntekijää vuodessa. Ensimmäisiä kausityöntekijöitä odotetaan Suomeen maa- ja puutarhatalouden istutustöihin maaliskuussa.

Lue lisää