Yrityksen tai yhteisön asioita hoitaville hankittava Suomi.fi-valtuudet viimeistään 31.1.2021

Suomi.fi-palvelu korvaa Katso-palvelun yrityksille ja yhteisöille tarkoitetuissa Kelan verkkoasiointipalveluissa sekä tunnistautumisessa että valtuuksissa, jotka oikeuttavat käyttäjän hoitamaan asiointia. Käyttäjät ovat teknisistä syistä saaneet kuukauden lisäajan valtuuksien hakemiseen. Y-tunnusten vastuuhenkilöiden täytyy antaa valtuudet organisaationsa asioiden hoitoon viimeistään 31.1.2021. Ilman Suomi.fi-valtuuksia verkkoasiointipalveluihin ei pääse 1.2.2021 alkaen.

Yritysten ja yhteisöjen edustajat ovat tähän asti käyttäneet Kelan verkkoasiointipalveluissa Katso-palvelun valtuuksia. Alunperin Katso-palvelun piti lakata toimimasta Kelan asiointipalveluissa 1.1.2021, mutta teknisistä syistä käyttäjät ovat saaneet kuukauden lisäajan hankkia valtuudet. Katso-palvelun valtuudet eivät siirry uuteen Suomi.fi-palveluun automaattisesti, vaan kaikki valtuudet tulee luoda uudelleen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Suomi.fi-valtuudet tarvitaan viimeistään 31.1.2021 kaikille organisaatioiden puolesta toimiville lukuun ottamatta niitä, jotka voivat asemansa perusteella asioida Kelan verkkoasiointipalveluissa ilman valtuutta.

Suurin osa valtuuksia antavista tahoista pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti verkossa. Yhteisöt, joiden nimenkirjoittajatietoa ei ole julkisissa rekistereissä, antavat valtuutusoikeuden valtuushakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelussa. Näitä organisaatioita ovat esimerkiksi kunnat ja valtio, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, ulkomaiset yritykset sekä yhdistykset.

Kelan verkkoasiointipalveluihin kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistusvälineellä. Vahvan tunnistuksen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Yrityksille ja yhteisöille suunnattuja Kelan verkkoasiointipalveluita ovat

  • Etuustietopalvelu Kelmu ja maksuvaatimuspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Työnantajan asiointipalvelu (Työnantajat-osio)
  • Sairaanhoitokorvausten tilitykset (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Päivähoidontuottajien asiointipalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Kuntoutuskurssijärjestelmä (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmä (Yhteistyökumppanit-osio)
  • Työterveyshuollon korvaukset (Työnantajat-osio)
  • KIILA-kuntoutuskurssit (Työnantajat-osio)
  • Vammaisten tulkkauspalvelu (Yhteistyökumppanit-osio).

Sairaanhoitokorvausten tilityspalvelun, Kanta-ekstranetin ja Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI:n osalta Katso-palvelun siirtymäaika päättyi alkuperäisen aikataulun mukaan 31.12.2020. Siirtymä Suomi.fi-palvelun käyttöön ei koske niitä palveluita, kuten ekstranettejä, joihin kirjaudutaan erillisillä salasanoilla. Muutos ei vaikuta myöskään puhelinasiointiin, chattiin tai henkilöasiakkaiden asiointipalveluihin.

Hoida Suomi.fi-valtuudet kuntoon näin:

1. Tarkista, mitä valtuuksia Kela-asiointiin tarvitaan:

Työnantajien valtuusasiat

Yhteistyökumppaneiden valtuusasiat

2. Anna ja pyydä valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa katso Digi- ja Väestötietoviraston verkkosivuille kootut ohjeet.

Lue lisää