Yritys- ja yhteisöasiakkaat toivovat erityisesti mahdollisuutta toimittaa asiakirjoja Kelaan verkossa

Kelan yritys- ja yhteisöasiakkaista selvä enemmistö pitää Kelan palveluja erittäin tai melko onnistuneina. Työnantajilla parannustoiveiden kärjessä on edelleenkin mahdollisuus toimittaa liitteitä ja asiakirjoja Kelaan asiointipalvelussa. Tämän palvelun suunnittelu on myös käynnistynyt.

Kela kysyi loppuvuodesta 2020 yritys- ja yhteisöasiakkailta kokemuksia nykyisistä palveluista eri kanavissa. Kyselyllä kartoitettiin myös sitä, mitä erityisesti verkkoasioinnin palveluita olisi tarve kehittää.

Kyselyyn vastasivat ahkerimmin henkilöt, jotka hoitavat työnantajan Kela-asioita, sekä kunnan viranomaiset ja kuntoutuksen palveluntuottajat. Kaikkiaan vastaajia oli yli 1 000.

Useimpien vastaajien mielestä sähköisten asiointipalvelujen käyttö on ollut erittäin tai melko helppoa, ja he käyttävätkin sähköistä asiointipalvelua paljon, jos se on tarjolla. Sopivan sähköisen palvelun puute on vaikeuttanut eniten kuntoutuksen palveluntuottajien asiointia Kelan kanssa.

– Ehdottomasti eniten vastaajat toivoivat mahdollisuutta lähettää liitteitä verkossa ja käydä viestinvaihtoa Kelan kanssa. Esimerkiksi sosiaalityössä on monimutkaisia asioita, joihin kuitenkin kaivataan henkilökohtaista palvelua, jotta asiat hoituisivat viivytyksettä. Lisäksi saimme toiveita yksittäisten asiointipalvelujen ja Kelan toiminnan sujuvuuden parantamiseksi, kertoo suunnittelija Jenni Runola Kelan asiakkuuksien kehittämisyksiköstä.

Kyselyssä 77 % asiakkaista piti Kelan palveluja erittäin tai melko onnistuneina. Useimmat kehittämistoiveet olivat Kelalle tuttuja jo ennestään. Mahdollisuus lähettää hakemusten liitteitä sähköisesti on aiemminkin kuulunut toivelistan kärkeen. Nyt Kelassa on myös käynnistetty sähköisten liitteiden ja asiakirjojen mahdollistavan palvelun suunnittelu. Palvelun käyttöönoton ajankohta on vielä auki.

Kuntoutuksen palveluntuottajien sähköistä tilitystä edistetään jo tänä vuonna.

Kelan viestintäkanavista parhaina pidettiin sähköisiä uutiskirjeitä ja niin työnantajien kuin yhteistyökumppanienkin kela.fi-sivuja.