Kela tarvitsee edelleen työnantajalta päivärahahakemuksen

Työnantajan tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot eivät riitä työntekijän päiväraha- ja kuntoutusrahapäätösten perusteeksi, vaikka Kela hyödyntää niitäkin. Palkkatietojen lisäksi Kela tarvitsee työnantajan oman hakemuksen.

Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausloman, kuntoutuksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ajalta, Kela voi maksaa päivärahan tai kuntoutusrahan työnantajalle. Tulorekisteriin toimitettava palkkatietoilmoitus ei riitä päivärahojen tai kuntoutusrahan hakemiseksi.

Työnantajalla on vaihtoehtoisia tapoja tehdä Kelan tarvitsema hakemus.

Hakemuksen voi tehdä tulorekisterin kautta Palkkatietoilmituksen poissaolotiedoissa, kunhan palkkaohjelmassa on siihen valmius ja työnantaja on antanut suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottoon.

Toinen vaihtoehto on lähettää hakemus Työnantajan asiointipalvelun tai Ilmoitin.fin kautta. Kolmantena vaihtoehtona on tehdä hakemus tulostettavalle paperilomakkeelle Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y 17), joka lähetetään postitse.

Vanhempain- tai sairauspäivärahaa sekä kuntoutusrahaa hakeneet työntekijät huolestuvat toisinaan toimeentulostaan, varsinkin silloin kun päivärahapäätös viipyy, kun työnantajan hakemusta ei ole lähetetty Kelaan. Siksi työnantajan olisi hyvä kertoa työntekijälle, missä vaiheessa työnantaja pystyy jättämään oman hakemuksensa.

Kela pyytää hakemusta työnantajalta viimeistään, kun työntekijän palkanmaksu on päättynyt.