Uniapneaa sairastaville on nyt tarjolla kuntoutusta

Kuntoutuskursseilta saatava tieto ja tuki auttavat ymmärtämään sairaudesta aiheutuvia haasteita ja sopeutumaan niihin.

Kela järjestää kuntoutuskursseja uniapneaa sairastaville. Kurssilta asiakas saa tukea elämäntilanteensa hallintaan sekä keinoja uniapneasta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Uniapnea on sairaus, johon liittyy unenaikaisia hengityskatkoksia. Kuntoutuskurssien tavoitteena on auttaa sairastunutta selviytymään sairauden aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Suurimmaksi osaksi kursseilla toimitaan ryhmissä ja kurssin ohjelma määräytyy osallistujien yksilöllisten ja ryhmän yhteisten tavoitteiden mukaan. Kurssiohjelmaa täydennetään tarpeen mukaan yksilöohjauksella.

Kuntoutuskurssilta asiakas saa

  • monipuolista tietoa sairaudesta
  • tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa
  • voimavaroja sairauden kanssa elämiseen
  • neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta
  • vertaistukea.

Kuntoutuskursseja järjestään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea. Kurssiin sisältyy 2 kuntoutusjaksoa, jotka kestävät 5 vuorokautta. Kurssi toteutetaan 8 kuukauden aikana.

Kuntoutuksen hakeminen

Kuntoutus on maksutonta, ja siihen voi hakeutua ympäri vuoden. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan lääkärinlausunto B ja kuntoutushakemus (KU 132), jotka toimitetaan Kelaan.

Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Kela korvaa myös kuntouksesta aiheutuneita matkakustannuksia.

Lue lisää