Perhevapaauudistus etenee – lausuntopalautteet huomioidaan jatkovalmistelussa

Perhevapaauudistukseen liittyvä hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierros on saatu päätökseen. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo saaneensa runsaasti palautetta esitysluonnokseen.

Perhevapaauudistuksen hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierroksen palautteista käy ilmi, että uudistukseen ja hallituksen esitysluonnokseen suhtaudutaan myönteisesti. Palautteiden johdosta esitykseen tehdään kuitenkin muutoksia, joilla on huomattava vaikutus yksittäisten perheiden ja lasten kannalta. Muutokset tehdään ennen esityksen antamista eduskunnalle päätettäväksi.

Lausuntokierros on osa lainsäädännön muutosta. Sen tehtävänä on varmistaa, että lainsäädännöstä tulee selkeää, yksiselitteistä ja kaikki tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti.

Kela on ollut aktiivisesti mukana uudistuksen taustaryhmässä. Lisäksi Kela uudistaa vanhempainpäivärahojen verkkoasioinnin ja hakemusten käsittelyjärjestelmän sekä valmistautuu neuvomaan asiakkaita uudistuksen sisällöstä.

Hallituksen esitysluonnokseen parannuksia

Perhevapaauudistuksen tavoitteet ja perusmalli säilyvät ennallaan. Hallitus tekee lausuntopalautteen perusteella alkuperäiseen esitykseensä useita parannuksia.

Osittainen vanhempainraha ja -vapaa

Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaisi vanhempainrahakiintiöstä puolikkaan päivän eli kaksi osittaisena maksettua päivärahapäivää vastaa yhtä kokonaista. 

Yhden vanhemman perheet

Yhden vanhemman perheen vanhemman mahdollisuutta luovuttaa vanhempainrahapäiviä parannettaisiin. Kun lapsella on yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hän voisi luovuttaa omasta 320 vanhempainrahapäivän kiintiöstään yhteensä 126 vanhempainrahapäivää (2 x 63 pv) esimerkiksi puolisolleen. 

Monikkoperheet

Monikkoperheen vanhempien yhtä aikaa pidettävien vanhempainrahapäivien määrää lisättäisiin siten, että vanhemmille voidaan samalta ajalta maksaa vanhempainrahaa 18 päivärahapäivän lisäksi 90 päivärahapäivältä toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Toisin sanoen kaksosten vanhemmille maksettaisiin 108 päivärahapäivää (18 + 90 pv), kolmosten vanhemmille 198 päivärahapäivää (18 + 90 + 90 pv) ja niin edelleen.

Lisäksi monikkoperheen vanhempainrahapäivien lukumäärää lisättäisiin siten, että toisesta ja jokaisesta sitä useammasta lapsesta maksetaan 84 vanhempainrahapäivää. Toisin sanoen kaksosperheessä vanhempainrahapäivien lukumäärä olisi yhteensä 404 päivärahapäivää (320 + 84 pv), kolmosperheessä 488 päivärahapäivää (320 + 84 + 84 pv) ja niin edelleen.

Lapsen kuolema -tilanteet

Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa myöhemmin ennen kahden vuoden ikää, maksettaisiin vanhempainrahaa lapsen kuoleman jälkeen 24 arkipäivältä tai enintään niin monelta päivältä kuin vanhempainrahapäiviä on jäljellä. 

Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa hieman myöhemmin, synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan.

Täten uudistus ei heikentäisi raskaana olleiden tilannetta nykyisestä ja parantaisi muiden vanhempien tilannetta lapsen kuolema -tilanteissa. 

Perhevapaauudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos etenee seuraavaksi lainsäädännön arviointineuvoston ja sen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

Perhevapaauudistuksen muutokset kokonaisuudessaan

Lue lisää