Syntyvyyden nousu näkyy Kelan etuuksissa – äitiysavustuksen saajien määrä kasvoi yli kymmenyksellä

Äitiysavustuksen saaneiden perheiden määrä vähentyi koko 2010-luvun, mutta viime vuonna se suureni selvästi. Määrä palasi nyt vuoden 2017 tasolle.

Vuonna 2020 äitiysavustuksen saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 %. Viime vuonna äitiysavustuksen sai 49 170 perhettä, kun taas vuonna 2019 saajia oli 44 350.

– Koronavuosi näyttää yllättäen kääntäneen pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun noususuuntaan, sanoo Kelan tutkija Anneli Miettinen.

– Tämä on poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, joissa syntyvyysluvut ovat edelleen laskeneet. Osin kyse on odotetusta käänteestä: pitkään lastensaantia lykänneet ovat ryhtyneet toteuttamaan lastensaantisuunnitelmiaan koronavuodesta huolimatta.

Vielä 10 vuotta sitten äitiysavustuksen saajien määrä oli huomattavasti suurempi kuin nyt: vuonna 2010 äitiysavustuksen sai 60 180 perhettä.

Valtaosa valitsee äitiyspakkauksen

Perhe saa valita, ottaako äitiysavustukseksi äitiyspakkauksen vai 170 euron suuruisen rahasumman. Suurin osa perheistä valitsee äitiyspakkauksen: viime vuonna 66 % avustuksista otettiin pakkauksena. Äitiysavustuksen ja adoptiotuen kustannukset olivat yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.

642 perhettä sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen syntyi tai adoptoitiin samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.

Lue lisää