Työnantajille ja henkilöstöhallinnolle webinaari perhevapaauudistuksesta

Kela järjestää työnantajille ja henkilöstöhallinnolle 17.2.2022 klo 9-10.15 webinaarin.
Aihe on ajankohtainen: Perhevapaauudistus – Työnantajien ja HR:n Kela-asiat. Tervetuloa!

Kela järjestää 17.2.2022 työnantajille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille suunnatun webinaarin, joka liittyy 1.8.2022 voimaan astuvaan lainsäädäntöön perhevapaista.

Webinaarissa kerrotaan uudistuksen vaikutuksista työnantajille. Erityisesti keskitytään vanhempainpäivärahoihin ja niiden uusiin joustoihin sekä etuuksien nimien muutoksiin.

Lisäksi käydään läpi, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon Kelan perhe-etuuksia haettaessa, kuten työnantajan, työntekijän ja Kelan roolit, ja kuinka perheiden uutta arkea voidaan tukea oikea-aikaisella hakemisella.

Reilun tunnin aikana webinaarissa käydään tarkemmin läpi vanhempainpäivärahoja ja hakemisen vaiheita Kela-asioissa. Tilaisuudessa puhujina ovat Kelan perhe-etuuksien asiantuntijat.

Webinaarin kohderyhmänä ovat työnantajat ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat. Saamiemme toiveiden ja kerätyn palautteen mukaan Kela-asioihin kaivataan tukea ja koottua tietoa. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille.

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on, että

  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken.
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat.
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Tulevassa perhevapaamallissa perheille on enemmän valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.  Uudistuksessa pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Ilmoittaudu webinaariin 15.2.2022 mennessä:

https://www.lyyti.in/Perhevapaat_tyonantajat_HR

Webinaari julkaistaan myöhemmin myös tallenteena.

Huom! Neuvoloiden, perhekeskuksien sekä perheoikeudellisten palveluiden henkilökunnalle järjestetään perhevapaauudistuksesta oma webinaari 28.1.2022. https://www.kela.fi/ajankohtaista-yhteistyokumppanit/-/asset_publisher/WQHcJ3JiaK7b/content/perhepalveluille-webinaari-perhevapaauudistuksesta