Sähköinen lääkärintodistus vähentää hakemuksiin tarvittavien liitteiden määrää

Kela on tänä vuonna ratkaissut päivärahahakemuksia Kelaan sähköisesti välitettyjen A-todistusten perusteella enemmän kuin aiemmin. Sähköinen todistus helpottaa merkittävästi työnantajien päiväraha-asiointia Kelan kanssa, koska kun A-todistus on jo Kelassa, sitä ei tarvitse enää erikseen postittaa.

Työnantaja saa tiedon sähköisestä lääkärintodistuksesta, kun työntekijä toimittaa lääkärintodistuksestaan kopion, jossa lukee, että todistus on toimitettu Kelaan. Tällöin työnantajan hakemukseksi riittää, että Kelaan ilmoitetaan palkkatiedot poissaolon ajalta.

Sähköisen A-todistuksen välitys Kelaan tarkoittaa sitä, että lääkäri voi potilaan luvalla välittää A-todistuksen Kelaan samalla, kun hän tallentaa sen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. Kun päivärahahakemuksen liitteeksi tarvittava A-todistus on Kelassa valmiina mahdollista päivärahahakemusta ja etuuskäsittelyä varten, sitä ei tarvitse enää toimittaa erikseen.

Työnantajien asiointi helpottuu

Sähköinen A-todistus helpottaa erityisesti työnantajien asiointia, koska ilman sitä työnantajien täytyy postittaa tai lähettää A-todistukset suojatulla sähköpostilla Kelaan. Työnantaja voi siis tehdä päivärahahakemuksen kokonaisuudessaan verkkoasiointipalvelussa, kun sähköinen A-todistus on välitetty Kelaan.

Työnantajan on hyvä ohjeistaa työntekijät ja palkanlaskenta sähköisen A-todistuksen käyttöön. Lääkärinvastaanotolta työntekijä voi saada tulosteen sähköisestä A-todistuksesta työnantajaa varten. Vaikka työntekijä toimittaakin A-todistuksen työpaikalle, sitä ei tarvitse enää lähettää Kelaan, jos kopiossa on maininta, että todistus on jo välitetty Kelaan.

Tällä hetkellä Kela saa työnantajilta jonkin verran A-todistuksia turhaan, vaikka ne on jo välitetty Kelaan sähköisesti.

Sähköisten A-todistusten määrä kasvaa

Sähköiset lääkärintodistukset alkoivat yleistyä selvästi vuodesta 2020, kun suuret terveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajat ottivat sähköiset todistukset käyttöönsä Kanta-palveluissa.

Vuonna 2020 Kelaan välitettiin noin 60 000 sähköistä A-todistusta. Tänä vuonna kasvuvauhti on edelleen kiihtynyt. Tammi-huhtikuun aikana Kelaan välitettiin yli 36 500 sähköistä A-todistusta. Määrä vastaa 12 % kaikista Kelaan tulleista A-todistuksista. Huhtikuussa sähköisten todistusten osuus oli lähes 16 %.

Kelan työnantaja-asiakkaat ovat pitkään toivoneet sähköistä ratkaisua, joka tekee tarpeettomaksi postittaa työntekijöiltä saadut lääkärintodistukset Kelaan.

Lue lisää