Työterveyshuollon lomakkeet muuttuvat, kun työfysioterapeuteista tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä

Työfysioterapeutit ovat 1.1.2022 lähtien työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Kela uudistaa työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet vastaamaan muutosta.

Työterveyshuoltolaki muuttuu vuoden 2022 alussa siten, että työfysioterapeuteista tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Nyt työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon asiantuntijoita, ja työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat olleet vain työterveyslääkärit ja -hoitajat.

Lakimuutoksen tavoitteena on muun muassa joustavoittaa työterveyshuollon toimintaa ja parantaa moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä. Sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia sekä työterveyteen että työhyvinvointiin. Tätä kautta muutos voi myös edistää työn tuottavuutta ja pidempiä työuria.

Lomakkeet uudistuvat

Lakimuutos vaikuttaa sekä työnantajan että yrittäjän työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeisiin.

Yrittäjät tarvitsevat uusia lomakkeita, kun he hakevat korvausta 1.1.2022 tai sen jälkeen saamistaan työterveyshuollon palveluista. Työnantajat tarvitsevat uuden lomakkeen hakiessaan työterveyshuollon korvauksia tilikaudesta 2022 alkaen eli tilikautena, josta yli puolet on vuoden 2022 puolella.

Uusissa lomakkeissa työfysioterapeutin toiminta ilmoitetaan kohdassa Ammattihenkilöt.

Lue lisää