Ändringar i fråga om den enhet som kan ge utlåtande vid ersättningsrättigheterna 3015 och 294 från 1.10.2021

Läkemedelssubstans: Alirokumab, evolokumab och inklisiran
Läkemedelspreparat: Praluent, Repatha och Leqvio
Sjukdom: Rubbning i fettmetabolismen

Vad förändras?

För närvarande kan ersättningsrättigheterna

  • 3015. Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi och
  • 294. Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

sökas med ett läkarutlåtande B som är utfärdat av en specialist inom ett visst område eller från en enhet inom den specialiserade sjukvården inom ett visst område. Vid ansökan om fortsatt rätt till ersättning kan ett läkarutlåtande av annan behandlande läkare också godkännas.

Ersättningsrättigheterna kan från 1.10.2021 sökas första gången också med ett läkarutlåtande B av en annan behandlande läkare om det åtföljs av ett skriftligt konsultationssvar som gäller behandlingsplanen och som utfärdats av en specialist inom ett visst område eller från en enhet inom den specialiserade sjukvården inom ett visst område.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrättigheterna gäller vid hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi. Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna på FPA:s webbplats.

Läs mer