Förhandsinformation om ändringar i servicebeskrivningen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering

Gruppterapi som konkurrensutsätts år 2021 och individuell terapi som konkurrensutsätts år 2022

1. Servicebeskrivningen för FPA:s terapitjänster är i fortsättningen tvådelad

Servicebeskrivningen kommer i fortsättningen att bestå av två delar. Delarna placeras efter varandra i ett dokument och båda delarna ska tillämpas samtidigt när FPA-rehabilitering genomförs.

I fråga om gruppterapi är de två delarna:

FPA:s servicebeskrivning för terapitjänster inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

 •  del som beskriver gruppterapitjänsten (gäller från 1.1.2022)
 •  allmän del för terapierna (gäller från 1.1.2022)

I fråga om individuell terapi är de två delarna:

FPA:s servicebeskrivning för terapitjänster inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

 • del som beskriver den individuella terapitjänsten (gäller från 1.1.2023)
 • allmän del för terapierna (gäller från 1.1.2023)

Servicebeskrivningen för gruppterapi publiceras i samband med att anbudsförfarandet gällande gruppterapi inleds och servicebeskrivningen för individuell terapi publiceras i samband med att anbudsförfarandet gällande individuell terapi inleds.

2. Kraven gällande gruppterapi ändras i samband med anbudsförfarandet år 2021 och kraven gällande individuell terapi ändras i samband med anbudsförfarandet år 2022*

Ändringar som gäller genomförande av psykoterapi (gruppterapi, individuell terapi och familjeterapi)

Serviceproducenter som tillhandahåller psykoterapi ska beakta och förutse följande förändringar i innehållet som förutsätts i FPA:s servicebeskrivning för rehabilitering:

Kravet på arbetshandledning för psykoterapeuterna kommer att preciseras enligt följande:

Psykoterapeuten ska i enlighet med god terapipraxis regelbundet få arbetshandledning en gång i månaden (frånsett semestertid). Arbetshandledning ska ges minst 10 gånger om året.

Den som fungerar som arbetshandledare i psykoterapi ska vara en psykoterapeut som har utbildning på minst specialnivå och som har tillräcklig erfarenhet av terapiarbete och också erfarenhet av arbetshandledning. I allmänhet ska arbetshandledaren ha utbildning och behörighet i samma psykoterapiform som den som får handledning. Därtill rekommenderar FPA att arbetshandledaren har genomgått utbildning i arbetshandledning.

Ändringar som gäller genomförande av vattenterapi i grupp

Kravet på genomförd Trimmi-kurs kommer i fortsättningen att gälla båda de fysioterapeuter som tillhandahåller vattenterapi.

3. De terapiformer och terapislag inom individuell terapi som upphandlas genom anbudsförfarandet

År 2022 upphandlas följande terapitjänster som individuella terapitjänster:

 • vattenterapi
 • fysioterapi
 • musikterapi
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • talterapi
 • psykoterapi
 • bildkonstterapi
 • familjeterapi
 • ridterapi som ges av en fysioterapeut
 • ridterapi som ges av en ergoterapeut
 • ergoterapi

I fråga om individuell terapi upphandlar FPA inte separata tjänster för barn och unga.

4. Information om de kommande anbudsförfarandena

FPA konkurrensutsätter gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i slutet av våren 2021. FPA publicerar upphandlingsannonserna på annonseringskanalen Hilma (www.hankintailmoitukset.fi/sv) och anbudsförfrågningarna publiceras i Hanki-tjänsten i Cloudia. FPA informerar också på sin egen webbplats om att anbudsförfarandena inleds.

FPA konkurrensutsätter individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering år 2022.

*FPA informerar under hösten 2021 och våren 2022 närmare om eventuella andra ändringar som gäller upphandlingen av individuell terapi.