FPA har inlett anbudsförfaranden som gäller individuell terapi på finska i FPA:s alla fem försäkringsdistrikt

FPA konkurrensutsätter individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i FPA:s alla fem försäkringsdistrikt (södra, östra, mellersta, västra och norra försäkringsdistriktet). Anbudsförfaranden för upphandlingen av tjänster på finska har inletts och anbudsförfaranden för upphandlingen av tjänster på svenska inleds inom de närmaste dagarna. De tjänster som omfattas av de nya avtalen tillhandahålls från och med 1.1.2023.

Upphandlingsannonser som gäller tjänsterna på finska (55 stycken) har publicerats i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi), och anbudsförfrågningar gällande alla dessa tjänster finns i sin helhet i Hanki-tjänsten (www.hanki-palvelu.fi). Tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut 27.4.2022 kl. 12.00.

Upphandlingsannonser som gäller tjänsterna på svenska (33 stycken) publiceras inom de närmaste dagarna. Efter att annonserna har publicerats i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi) finns anbudsförfrågningarna gällande alla tjänster på svenska i sin helhet i Hanki-tjänsten (www.hanki-palvelu.fi). Tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut 29.4.2022 kl. 10.00.

Förfrågningar medan anbudsförfarandena pågår

Medan anbudsförfarandena pågår är det möjligt att ställa frågor om anbudsmaterialet endast inom den tid som anges i anbudsförfrågan och genom att sända frågorna via Hanki-tjänsten.

Tjänster som upphandlas

Följande former av individuell terapi upphandlas: vattenterapi, fysioterapi, ridterapi som ges av en fysioterapeut, bildkonstpsykoterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, familjeterapi, talterapi, psykoterapi, ergoterapi och ridterapi som ges av en ergoterapeut.

Individuell terapi på finska upphandlas för alla försäkringsdistrikt och dessutom upphandlas tjänster på svenska för södra, västra och norra försäkringsdistriktet.

Villkoren för individuell terapi anges i ”FPA:s servicebeskrivning för terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering”, som gäller från 1.1.2023. Servicebeskrivningen, som har publicerats som en del av anbudsmaterialet, består av två delar: en del som beskriver de individuella terapierna och en allmän del. 

Kvalitetsbedömning vid anbudsförfarandena

Urvalsgrunden för anbuden är totalekonomisk fördelaktighet, där prisets andel är 50 % och kvalitetens andel 50 %. I bedömningen av kvaliteten betonas terapeuternas tilläggs- och påbyggnadsutbildning samt arbetserfarenhet och lokalernas kvalitet utifrån det som anges i de olika anbudsförfrågningarna, exempelvis lokalernas tillgänglighet.

Anbudets giltighetstid

Ett anbud som motsvarar anbudsförfrågan gäller till 1.1.2023.

Marknadsdialog vid beredningen av anbudsförfarandena

Vid beredningen av anbudsförfarandena förde FPA en omfattande marknadsdialog med alla berörda organisationer som representerar de olika terapiformerna genom att begära kommentarer om frågor under beredning, till exempel avtalsutkastet och kvalitetskriterierna. FPA har i servicebeskrivningen och det material som hänför sig till anbudsförfrågan strävat efter att beakta de synpunkter som framfördes.