Inbjudan att delta i arbetsgivarråd: Kom med och diskutera vilka ändringar familjeledighetsreformen medför på arbetsplatserna

FPA vill veta på vilket sätt familjeledighetsreformen påverkar praxisen på arbetsplatserna ur arbetsgivarnas synvinkel. Därför ordnar vi arbetsgivarråd som arbetsgivarna nu kan anmäla sig till.

I januari 2022 ordnar vi arbetsgivarråd där vi diskuterar bland annat hur familjeledighetsreformen eventuellt kommer att inverka på arbetsplatsernas dagliga verksamhet.

Ett centralt tema är vilka önskemål arbetsgivarna har beträffande FPA:s kommunikation: vad, när och via vilka kanaler borde FPA kommunicera så att information om de nya bestämmelserna når arbetsgivarna så bra som möjligt.

Vi hoppas på deltagare som representerar olika typer av arbetsplatser: såväl stora som små arbetsplatser inom olika branscher och såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser. Åtta deltagare ryms med.

  • Sakkunniga inom löneräkning, frågor kring skötseln av dagliga ärenden: rådet sammanträder 11.1.2022 kl. 13–15
  • Representanter för personalförvaltningen eller ledningen, effekterna av reformen på arbetsplatserna: rådet sammanträder 13.1.2022 kl. 14–16

Anmäl ditt intresse att delta i råden genom att fylla i dina uppgifter i Lyyti-tjänsten senast 10.12.2021.

Vi kontaktar dem som utses att delta i råden per e-post och skickar dem material så att de kan förbereda sig. Vårt mål är att samla en så mångsidig deltagarskara som möjligt. Därför ber vi om bakgrundsuppgifter om deltagarna i samband med anmälan. Vi meddelar alla som anmält sig när vi har utsett deltagarna.

Kundråd som en del av utvecklingen av tjänsterna

Våra kunders åsikter är viktiga när vi utvecklar våra tjänster. Kundråd som ordnas för ett visst ändamål är ett sätt att samla in kundernas åsikter om tjänsterna och om sådant som bör utvecklas. I kundråden diskuterar smågrupper konfidentiellt teman som är viktiga för målgruppen. Enskilda kunders ärenden behandlas inte under diskussionerna.

Mer information om arbetsgivarråden kan du få per e-post på adressen 

Närmare information: asiakasraadit@kela.fi

 

Med vänlig hälsning
Folkpensionsanstalten