Mer än hälften av de studerande har betalat hälsovårdsavgiften – 130 000 studerande har ännu inte betalat

Högskolestuderande ska på eget initiativ betala hälsovårdsavgiften till FPA i e-tjänsten MittFPA. FPA skickar inte ut någon separat faktura. Avgiften för höstterminen ska betalas senast 30.9.2021.

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Tills vidare har ungefär 135 000 studerande betalat avgiften. Cirka 130 000 studerande har fortfarande inte betalat avgiften.

FPA skickade vecka 36 ett brev till de studerande som enligt FPA:s uppgifter har anmält sig som närvarande höstterminen 2021, men som ännu inte har betalat hälsovårdsavgiften. Brevet innehöll information om skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften och anvisningar om hur avgiften ska betalas. Brevet kan också läsas i MittFPA. Studerande som har anmält sig som närvarande först i september har inte nödvändigtvis fått brevet.

Brevet skickades inte till studerande som har betalat hälsovårdsavgiften eller som inte har anmält sig som närvarande.

År 2021 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Ingen faktura skickas till de studerande, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast 30.9 skickar FPA en påminnelse och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att ha fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om avgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften.  

Hälsovårdsavgiften för vårterminen 2022 kan betalas när avgiften har fastställts genom statsrådets förordning. Det här sker före utgången av november.

Läs mer