Tillfälligt skydd berättigar inte till bosättningsbaserade förmåner från FPA

Att beviljas tillfälligt skydd innebär inte att man samtidigt får rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA. En person kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Den som får tillfälligt skydd kan anlita de tjänster som flyktingförläggningen ordnar.

Om en person som får tillfälligt skydd har kommit till Finland från Ukraina efter att kriget började och inte har några tidigare band till Finland, kan han eller hon i regel inte få bosättningsbaserade förmåner från FPA, såsom allmänt bostadsbidrag, barnbidrag eller sjukförsäkringsförmåner. Tillfälligt skydd ger heller inte rätt till utkomststöd eller studiestöd.

En person som får tillfälligt skydd kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Avgörandet grundar sig på en helhetsbedömning.

FPA kan bedöma att en person är stadigvarande bosatt i Finland om

  • personen har en familjemedlem (t.ex. make, maka, sambo eller minderårigt barn) som redan är stadigvarande bosatt i Finland
  • personen tidigare har varit stadigvarande bosatt i Finland
  • personen har en arbets- eller studieplats i Finland för minst två år.

Man kan också få rätt till förmåner från FPA om man har en arbetsplats i Finland och lönen är minst 741,75 euro per månad.

FPA-förmåner och FPA-kortet kan sökas i e-tjänsten MittFPA eller med en ansökningsblankett. Utöver ansökan måste man göra en anmälan om flyttning till Finland. Den kan göras antingen i MittFPA eller med blankett Y 77r (pdf).

Flyktingförläggningarna ordnar tjänster och tryggar försörjningen

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att bo på en flyktingförläggning och få tjänster via förläggningen. Det innebär att de får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster och att deras nödvändiga försörjning vid behov tryggas med mottagningspenning. De kan också själva ordna med bostad. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta.  

Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning av verksamheten inom mottagningssystemet.

Läs mer