Adoption och stöden till familjen

Familjeförmånerna är till en stor del desamma för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. En skillnad är att adoptivföräldrar inte kan få moderskapspenning, men föräldrapenningsperioden är i stället längre. Under Förmåner för regnbågsfamiljer kan du läsa om adoption utom och inom familjen i regnbågsfamiljer.

Föräldrar som adopterar ett barn från ett annat land kan också ansöka om adoptionsbidrag hos FPA för kostnaderna för adoptionen.

När får adoptivföräldrar förmåner från FPA?

För att adoptivföräldrar ska ha rätt till förmåner från FPA måste de ha rätt till den sociala tryggheten i Finland.

On du adopterar ett barn från ett annat land är villkoren för att du ska få adoptionsbidrag och moderskapsunderstöd att adoptionen har skett via en internationell adoptionstjänst och att nämnden för adoptionsärenden har beviljat dig tillstånd för adoptionen.

Nämnden för adoptionsärenden lyder under Valvira. I Finland sköts internationella adoptioner av Interpedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads socialverk.

Om du adopterar ett barn från ett annat land via ett internationellt adoptionstjänstorgan, är förutsättningen för att du ska få föräldrapenning och faderskapspenning att adoptionstjänstorganet utfärdar ett intyg över att barnet har tagits i vård.

Om du adopterar ett barn från ett annat land utan att anlita ett adoptionstjänstorgan kan du inte få adoptionsbidrag eller moderskapsunderstöd. Du kan ändå få föräldradagpenning, barnbidrag och hemvårdsstöd för ett barn under 3 år. Det krävs inte något intyg över att barnet tagits i vård för att man ska kunna få föräldradagpenning men det krävs ett adoptionstillstånd eller någon annan utredning över att barnet har adopterats och tagits i vård.

De som adopterar ett barn från Finland är berättigade till förmåner från FPA. Adoptioner i Finland sköts av kommunens socialtjänster eller av en adoptionsbyrå.