FPA strävar efter att kundernas terapi ska kunna fortsätta även om Vastaamos verksamhet upphör

FPA strävar efter att FPA:s kunder ska kunna fortsätta sin terapi utan avbrott trots att psykoterapicentret Vastaamo har sökts i konkurs.

Psykoterapicentret Vastaamo har sökts i konkurs. Cirka 2 800 FPA-kunder påverkas av att Vastaamos verksamhet upphör. Av dem har ungefär 2 600 fått FPA-stödd psykoterapi och 180 har fått krävande medicinsk rehabilitering.

Vastaamo har meddelat att ett preliminärt avtal har ingåtts om försäljning av affärsverksamheten till Verve.

För de FPA-kunder som fått rehabiliterande psykoterapi kan terapin fortsätta även om Vastaamos affärsverksamhet tas över av Verve eller om terapeuten fortsätter att utöva sitt yrke på något annat sätt.

I fråga om de kunder som fått krävande medicinsk rehabilitering måste FPA förhandla med Verve och godkänna föreslagna avtalsändringar. FPA måste också kontrollera att kvaliteten på terapin motsvarar villkoren i avtalet.

FPA strävar efter att kunderna ska kunna fortsätta sin terapi utan avbrott hos samma terapeut som förut. 

– Bäst vore det om terapirelationen kunde fortsätta smidigt hos Verve. Vid behov hjälper vi de kunder som blivit offer för dataintrånget hos Vastaamo att hitta en ny terapeut, säger Mikko Toivanen, kompetenscenterchef vid FPA.

FPA stöder sina kunder i den besvärliga situationen och kommer med mer information när det finns något nytt att informera om.

Psykoterapicentret Vastaamo har tillhandahållit FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi sedan 2011 och krävande medicinsk rehabilitering sedan 2015.

Mer information

Tidigare meddelanden från FPA om psykoterapicentret Vastaamo