Hjälp mot utmattningssyndrom på ORAS-rehabiliteringskurser

I april inleds FPA:s nya ORAS-rehabilitering. Den är avsedd för personer vilkas utmattningssymtom hotar arbetsförmågan.

När utmattningssymtomen hotar arbetsförmågan kan man få hjälp på FPA:s nya ORAS-rehabiliteringskurser. Avsikten med ORAS-rehabiliteringen är att erbjuda hjälp med att identifiera faktorer som orsakar utmattning och med att hitta konkreta metoder för att hantera symtomen.

Kurserna är avsedda för vuxna i arbetslivet, som utöver utmattningssymtom har andra symtom som rör den psykiska hälsan, såsom sömnlöshet och lindrig depression.

Grupprehabilitering som också beaktar individuella behov

Största delen av verksamheten sker i grupp och kursprogrammet fastställs utifrån deltagarnas individuella och gemensamma behov. Kursprogrammet kompletteras vid behov med individuell handledning.

På ORAS-kursen

  • får klienten stöd i en livssituation som orsakar utmattning
  • får klienten stöd för att öka sin självkännedom och självkänsla
  • lär sig klienten metoder för att förbättra arbets- och funktionsförmågan
  • lär sig klienten metoder för att ta hand om sitt välmående
  • får klienten stöd för de egna resurserna och för återhämtningsmetoder
  • lär sig klienten metoder för att hantera symtomen och identifiera situationer som orsakar utmattning
  • får klienten stöd av andra i samma situation.

En ORAS-kurs omfattar 15 dygn och den ordnas i 3 perioder vid serviceproducentens verksamhetsställe. Klienten kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringsstället varje dag. Största delen av verksamheten sker i grupp och kursprogrammet fastställs utifrån deltagarnas individuella och gemensamma behov. Kursprogrammet kompletteras vid behov med individuell handledning.

Till det multiprofessionella rehabiliteringsteamet kan utöver en specialist i psykiatri eller företagshälsovård höra exempelvis en psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut eller socialarbetare. Under rehabiliteringens lopp kan man också samarbeta med företagshälsovården.

Ansökan till rehabilitering

För ansökan om att få delta i en ORAS-kurs behöver kunden ett läkarutlåtande B där rehabilitering rekommenderas. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt. Ansökningsblanketten (KU 132r) finns på adressen www.fpa.fi/blanketter.

Läs mer