Journalhandlingar från Vastaamo överförs till FPA:s arkiv

Patientuppgifterna från psykoterapicentret Vastaamo överförs till FPA:s arkiveringstjänst. Under överföringsskedet är patient- och registeruppgifterna inte tillgängliga för kunderna.

FPA har avtalat med Vastaamos konkursbo om att journalhandlingarna från Vastaamo överförs till FPA. Handlingarna överförs till FPA:s arkiv, där journalhandlingar från privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet arkiveras.

Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet har tagits över av Verve och konkursboets verksamhet har upphört 1.3.2021.

– Det primära syftet med överföringen av patient- och registeruppgifterna är att trygga kundernas rättigheter och att se till att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt. Det är viktigt för FPA att de kunder som blivit offer för dataintrånget hos Vastaamo kan lita på att handlingarna förvaras på ett datasäkert sätt, säger Matti Happonen, gruppchef vid FPA:s enhet för förvaltning och lokaler.

Vid FPA förbereder man sig på att ta emot och arkivera patient- och registeruppgifterna från Vastaamo på ett datasäkert sätt. Också en liten mängd handlingar i pappersform kommer att arkiveras. De av Vastaamos kunder som vill begära att få sina uppgifter kan kontakta FPA från och med slutet av mars.

FPA informerar mer om saken genast när det finns möjlighet att svara på begäranden om uppgifter. FPA uppskattar att det kommer att ta några veckor att arkivera uppgifterna och att utveckla en process för begäran om uppgifter.

Läs mer