Vastaamos klienter kan nu få uppgifter ur sina journalhandlingar från FPA

Patientuppgifterna från Psykoterapiakeskus Vastaamo överfördes i mars 2021 till FPA för att arkiveras. FPA har skapat ett datasäkert system och kan nu svara på begäranden om uppgifter.

FPA har fått cirka 20 begäranden om uppgifter ur Vastaamos journalhandlingar. FPA har börjat besvara både tidigare och nya begäranden.

FPA meddelade i mars att de handlingar som gäller Vastaamos klienter överförs till FPA:s arkiveringstjänst för journalhandlingar i pappersform från sådana privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet.

Till FPA överfördes uppgifterna om sammanlagt cirka 54 000 klienter. Största delen av uppgifterna är i digital form. En begäran som gäller egna journalhandlingar kan endast göras per e-post på adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Begäran kan skickas med skyddad e-post.

Vastaamo har överfört uppgifter om sina klienter inte bara till FPA utan också till de kommuner som hänvisat patienter till Vastaamo. Den som anlitat Vastaamo med betalningsförbindelse och remiss från kommunens social- och hälsovårdsväsende kan göra en begäran om uppgifter till kommunen i fråga.

Begäran om uppgifter behandlas datasäkert och med beaktande av rättsskydd

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs att uppgifter ur en offentlig handling ska ges inom två veckor, i krävande fall inom en månad.

Ursprungligen uppskattade FPA att det tar några veckor att arkivera uppgifterna och skapa processer för begäran om uppgifter. Den ursprungliga målsatta tidpunkten för att kunna börja besvara begäranden om uppgifter var slutet av mars 2021, men det datasäkra systemet blev klart först under de första dagarna i maj.

– Tidigare har det bara funnits handlingar i pappersform i arkivet. Vi har arbetat för att förvaringen av de elektroniska handlingarna och informationstjänsten ska skötas datasäkert och med beaktande av rättsskydd. Logguppgifter sparas när journalhandlingarna hanteras och användningen begränsas genom behörigheter, berättar Matti Happonen, FPA:s förvaltningsservicechef.

Tillgång till journalhandlingarna har endast de personer som arbetar vid arkiveringstjänsten och har en motiverad orsak att hantera uppgifterna.

 

10.5.2021 16.15: Texten gällande begäran om uppgifter har preciserats.

Läs mer