Brevposten från FPA försenas en aning

Ett skrivaravbrott förorsakar förseningar i utsändningen av brev och beslut från FPA. Att brevposten blir försenad påverkar inte utbetalningarna av förmåner.

Även om det kan dröja innan beslut och brev kommer fram per post betalar FPA in förmånsbeloppen på kundernas konton som normalt. Den som vill kontrollera ett förmånsbeslut kan göra det i e-tjänsten. Där syns besluten strax efter att de fattats. Kunder som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan ringa FPA:s servicenummer för att kontrollera uppgifter om till exempel beslut och eventuella tilläggsutredningar.

De flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Läs mer om hur man sköter ärenden i e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Närmare information för kunderna: