FPA har förbundit sig till att främja jämlikhet – regnbågsnätverket hjälper kundservicespecialisterna till ett jämlikt kundbemötande

Under Pride-evenemanget syns och hörs FPA på många olika sätt. Pride-samarbetet grundar sig på de mål gällande likabehandling och jämställdhet som FPA har.

I år är FPA för sjätte gången officiell samarbetspartner till Helsinki Pride. FPA jobbar kontinuerligt med främjande av jämställdhet, likabehandling och hållbarhet. Pride-samarbetet är ett exempel på detta i praktiken.

I samband med Pride har FPA:s eget regnbågsnätverk publicerat en anvisning för personalen vid FPA om kundbemötande. I anvisningen tas till exempel upp hur man bemöter en kund så att man inte på förhand gör antaganden om kundens kön eller könet på kundens familjemedlem.

– Enligt FPA:s värderingar ska alla människor behandlas lika och självbestämmanderätten ska respekteras. Den efterlängtade familjeledighetsreformen kommer förhoppningsvis att medföra en uppdatering av familjebegreppet inom den sociala tryggheten. Det skulle exempelvis innebära att föräldrarna i fortsättningen kan överföra föräldrapenningsdagar till sin partner, oberoende av familjekonstellation, säger Outi Antila, FPA:s generaldirektör.

Temat är mångfald på arbetsplatsen

Temat för Helsinki Pride är i år Working with Pride, med fokus på att utveckla en arbetsplatskultur som uppskattar mångfald. Vid FPA har temat tagit sig uttryck i utbildningar för chefer och kommunikationsspecialister i samarbete med Helsinki Pride.

Under utbildningarna har de FPA-anställda bekantat sig med regnbågsterminologin och funderat på hur de kan främja jämlikhet och likabehandling på arbetsplatsen. Konkreta verksamhetsmodeller har också erbjudits för hur man beaktar mångfalden i kundservicen.

Hösten 2021 testas anonym rekrytering vid FPA. Syftet är att främja jämlikhet och mångfald genom att arbetsgivaren i ansökningsskedet inte känner till de sökandes namn, ålder, kön eller modersmål.

Regnbågsnätverket erbjuder kamratstöd

FPA:s regnbågsnätverk har för tillfället 75 medlemmar. Nätverket är öppet för alla anställda vid FPA och avsikten är att stödja jämlikhet och erbjuda kamratstöd.

–  Det är ett faktum att sexuella minoriteter ofta är i skåpet på sina arbetsplatser. Det är energidränerande och inverkar negativt på kreativiteten och arbetseffekten om någon känner sig tvungen att dölja sin identitet. Det är också till arbetsgivarens fördel att stödja mångfald inom personalen, så att arbetsplatsen känns trygg för alla, säger Kaaren Erhola, som är verksamhetsledare för FPA:s regnbågsnätverk.

Pride-veckan syns hos FPA på många sätt

Traditionsenligt flaggar FPA under Pride-veckan med regnbågsflaggor vid huvudkontoret i Tölö. FPA-anställda syns på Helsingfors gator onsdag 30.6 kl. 15–19 och söndag 4.7 kl. 11–15. De delar på ett coronasäkert sätt ut regnbågsmönstrade nyckelband. Du känner igen de FPA-anställda på deras svarta regnbågsmönstrade kepsar och regnbågsflaggor.

Vid FPA:s serviceställen syns Pride-veckan i form av planscher och personalens regnbågsmönstrade nyckelband. Den interna kommunikationen hos FPA uppmärksammar också Pride-teman.

Pride-veckan firas också i FPA:s kanaler i sociala medier – särskilt på Instagramkontot @kela_fpa. Två dagar under Pride-veckan svarar FPA:s sakkunniga på kundernas frågor på Instagram.

Kaaren Erhola från FPA deltar i diskussionstillfället Pride in Progress – moninaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä (Pride in Progress – främjande av mångfald och jämlikhet i arbetslivet) som Helsinki Pride ordnar fredag 2.7.

Läs mer om Pride-samarbetet