Ändringar i utseendet på e-tjänsten för privatpersoner och förbättrad användbarhet

Lördagen den 26 september gjordes ändringar i utseendet på FPA:s e-tjänst och förbättringar i användbarheten. De blåvita delarna fungerar responsivt i mobila enheter och är tillgängliga. Sidornas struktur och innehåll ändrades inte.

Enligt lag ska FPA:s webbtjänster vara tillgängliga 23.9.2020. Det betyder att de ska kunna användas oavsett ens funktionsförmåga. Därför har man nu gjort sådana ändringar i tjänsten för privatpersoner som förbättrar tillgängligheten.

De förnyade avsnitten är utformade i blått och vitt och de fungerar responsivt i mobila enheter. Alla avsnitt har ännu inte förnyats, och därför är den nuvarande och den omarbetade tjänsten i bruk parallellt.

– Kunderna märker det här på så sätt att då de loggar in på e-tjänsten går sidorna i blått och vitt och fungerar bra på mobila enheter. Går kunderna vidare från förstasidan t.ex. för att göra en ansökan om utkomststöd eller arbetslöshetsförmåner, ändras utseendet och vyn fungerar inte responsivt på mobila enheter, säger Elina Sipola, huvudproduktägare för e-tjänsten.

Lördagen den 26 september ändrades utseendet på bland annat förstasidan, listan över de egna förmånerna och sidan där man kan lämna meddelanden. Största delen av de sidor där man kan ansöka om olika förmåner samt avsnitten Bilagor och Överklagande har kvar sitt gamla utseende.

De tillgängliga delarna i e-tjänsten är från och med 26.9.2020 följande:

 • Förstasidan
 • Egna uppgifter
 • Ändring av personuppgifter
 • Ändring av kontonummer
 • Lista över de egna förmånerna
 • Tidigare ärenden
 • Ansökningar och ändringsmeddelanden (den inledande sidan)
  • Föräldradagpenning (gammalt utseende, tillgänglig)
  • Bostadsbidrag (presentationssidan)
  • Meddelande om ändring gällande studiestödet
  • Avsnittet Sjukdagpenningsförmåner
  • Reseersättning
  • Handikappförmåner (presentationssidan)
  • Pensionsförmåner (presentationssidan)
  • Sjukpension (kräver ny inloggning)
  • Det europeiska sjukvårdskortet
  • Betalningsplan vid återkrav
 • Meddelanden.

Läs mer